MBCT -ohjaajakoulutus

MBCT eli Mindfulness Based Cognitive Psychotherapy (Segal, Williams & Teasdale 2013) on yksi tunnetuimmista hoito-ohjelmista toistuvan masennuksen hoidossa. Sekä Britanniassa että Suomessa MBCT-ohjelmaa suositellaan käytettäväksi yhdeksi hoitomenetelmäksi masennuksen uusiutumisen ehkäisyssä (Crane & Kuyken 2012; Käypä hoito-suositus 2014). MBCT-ohjelmaa on sovellettu myös muiden psyykkisten häiriöiden kuten ahdistuksen (Strauss, Cavanagh, Oliver&Pettman 2014), sosiaalisten pelkojen (Piet, Hougaard, Hecksher & Rosenberg 2010) ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa (Williams ym. 2008).

Ryhmämuotoisena ja 8 viikon kestoon rajattuna se on myös kustannustehokas hoitomenetelmä. Haasteena on kuitenkin Suomessa tällä hetkellä osaavien ohjaajien puute. Pystyäkseen ohjaamaan ryhmiä riittävällä asiantuntemuksella ohjaajalla on oltava sekä menetelmän käytännön osaamista ja lisäksi teoreettinen ymmärrys MBCT-ohjelman taustoista ja vaikuttavuuden perusteista (Segal, Williams & Teasdale 2013, 419-423).

Liitteessä esiteltävä koulutusohjelmarunko perustuu Britanniassa käytössä oleviin MBCT-koulutusohjelmiin, joita toteuttavat sekä Bangorin yliopisto Walesissa että Oxfordin yliopisto. Kummallakin on yliopistolla on tiiviit yhteydet ohjelman kehittäjiin, kuten professori Mark Williamsiin. Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy:n MBCT-kouluttaja TtT, kouluttajapsykoterapeutti Taru Juvakka opiskelee parhaillaan Bangorin yliopiston Teacher Training Pathway-ohjelmassa ja on siten perehtynyt MBCT-ohjelman ohjaamiseen

Toimialajohtajat – toimipaikkakoulutukset

Sanna Ahokas
Sähköposti: sanna.ahokas@luote.fi
Puhelin: 040 5155604

Koulutusohjelma

MBCT-ohjaajakoulutus

Koulutuksen tavoite: Tarjota riittävät perustiedot ja -taidot, jotta MBCT-ryhmien toteuttamiseksi. Koulutuksen rakenne: Koulutus sisältää 5 koulutuspäivää (8 t) ja 3 työnohjauksellista syventävää päivää. Koulutus jakautuu vuoden ajalle. Työnohjauksellisten koulutuspäivien aikana on tarkoitus osallistujien toteuttaa oman ryhmän ohjaaminen ohjauksen tukemana.

Koulutuksen sisältö: Koulutus noudattaa toteutettavan 8-viikon MBCT-ryhmäohjelman runkoa. Koulutuksen aikana sekä käydään läpi kokemuksellisesti jokainen tapaamiskerta että ennen muuta harjoitellaan pienryhmissä kunkin MBCT-ryhmän tapaamiskerran ohjelma (harjoitteet ja kognitiivinen osuus). Tämän lisäksi on tärkeää, että osallistujat ymmärtävät riittävässä määrin MBCT-ohjelman teoreettisen ja tutkimukselliset lähtökohdat. Tästä syystä koulutuspäiviä on yhteensä 5, jonka lisäksi koulutusohjelmaan sisältyy 3 työnohjauksellista päivää siinä vaiheessa, kun koulutukseen osallistujat ohjaavat omia ryhmiään. Tämä olisi oppimisen tehokkuuden kannalta suotavaa toteutua puolen vuoden sisällä teoriaopintojen päättymisestä.

Oma harjoittelu ja kokemuksellinen oppiminen on välttämätön osa koulutusohjelmaa; lisäksi aikaa on oltava harjoittelulle. Ohjelman kehittäjät ovat painottaneet erityisesti tätä kokemuksellisen ja teoreettisen oppimisen yhdistelmän tärkeyttä ohjaajien kouluttamisessa.

MBCT-ohjaajakoulutus – lähiopetusohjelma

I lukukausi (syksy tai kevät – riippuen koulutuksen aloituksen ajoittumisesta)

1. koulutuspäivä MBCT-ohjelman teoreettiset lähtökohdat

2. koulutuspäivä MBCT-ohjelman 1. ja 2. viikon ohjelmaan perehtyminen sekä käytännön harjoittelu

3. koulutuspäivä MBCT-ohjelman 3. j 4. viikon ohjelmaan perehtyminen sekä käytännön harjoittelu

4. koulutuspäivä MBCT-ohjelman 5. ja 6. viikon ohjelmaan perehtyminen sekä käytännön harjoittelu

5. koulutuspäivä MBCT-ohjelman 7. ja 8: viikon ohjelmaan perehtyminen sekä käytännön harjoittelu

II lukukausi (syksy tai kevät – riippuen koulutuksen aloituksen ajoittumisesta)

1.Koulutuksellinen työnohjauspäivä: ryhmäohjauksien videointeihin perehtyminen yhteistoiminnallisella oppimisella

2.Koulutuksellinen työnohjauspäivä: ryhmäohjauksien videointeihin perehtyminen yhteistoiminnallisella oppimisella

3.Koulutuksellinen työnohjauspäivä: ryhmäohjauksien videointeihin perehtyminen yhteistoiminnallisella oppimisella.

TUTKIMUSNÄYTTÖ

MBCT-ohjelman tuloksellisuudesta masennuksen uusiutumisriskin pienenemisessä on olemassa jo melko runsaasti tutkimustietoa (Piet & Hougaard 2011). Tuore brittiläinen tutkimus osoittaa, että MBCT-ohjelma voi olla vaihtoehtoinen valinta masennuslääkkeille, kun etsitään masennuksen uusiutumista estävää ylläpitohoitoa uusiutuvasta masennuksesta kärsivälle potilaalle (Kuyken ym. 2015). Ohjelman tavoitteena on auttaa masennuksesta toipunutta löytämään uudenlainen suhtautumistapa hankaliin tunteisiin ja ajatuksiin uppoutumatta niihin liiallisessa määrin.

Masennuksen Käypä hoito suositus toteaa, että ei-psykoottisesta toistuvasta masennustilasta toipuneille potilaille lääkkeellisen ylläpitohoidon rinnalla (joskus myös sen sijasta) annettu kognitiivinen masennustilan uusiutumisen estohoito, tietoisen läsnäolon menetelmään perustuva kognitiivinen psykoterapia (MBCT), on hyödyllinen uusien masennustilojen ehkäisemisessä erityisesti silloin, kun potilaalla on ollut vähintään kolme aiempaa masennusjaksoa (näytön aste A).

Lähteitä:

Crane R.S. & Kuyken W. (2012): The Implementation of Mindfulness-Based Cognitive Therapy: Learning From the UK Health Service Experience. Mindfulness. lainattu 1.6.2015, saatavilla: DOI 10.1007/s12671-012-0121-6

Kuyken W., HayesR., Barrett B., Byng R., Dagleish T., Kessler D., Lewis G., Watkins E., Brejcha C., Cardy J., Causley A., Cowderoy, Evans A., Gradinger F, Surinder K., Lanham P., Morant N., Richards J., Shah P., Sutton H., Vicary R., Weaver A., Wilks J., Williams M., Taylor R.S., Byford S. (2015): Effectiveness and cost-effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy compared with maintainence antidepressant treatment in the prevention of depressive relapse or recurrence (PREVENT): A randomised controlled trial. Lainattu 1.6.2015, saatavilla: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)62222-4

Käypä hoito-suositus. Depressio.Päivitetty 29.9.2014. Tulostettu 14.3.2015 osoitteessa http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50023.pdf

Piet J., Hougaard E., Hecksher M.S.& Rosenberg S. (2010). A randomized pilot study of mindfulness-based cognitive therapy and group cognitive –behavioural therapy for young adults with social phobia. Scandinavian Journal of Psychology 51, 403-410.

Segal Z.V., Williams J.M.G. & Teasdale J.D. (2013): Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression. Second edition. The Guilford Books, New York.

Strauss C., Cavanagh K., Oliver A. & Pettman D. (2014): Mindfulness-based Interventions for People Diagnosed with a Current Episode of an Anxiety or Depressive Disorders: A Meta-Analysis of Randomised Controllod Trials. PLOS ONE, 9:4, 1-13.