Lasten ahdistuneisuuden fokusoitu kognitiivinen hoito (CBT)

 

Koulutus perustuu tämänhetkiseen kansainväliseen tietoon lasten ahdistuneisuushäiriöiden hoitokäytännöistä kognitiivisen psykoterapian viitekehyksestä käsin. Fokusoitu hoito koostuu osa-alueista, joita käytetään hoidossa joustavasti ottaen huomioon lapsen ja perheen tarpeet. Eri osa-alueet ahdistuneisuuden hoidossa ovat psykoedukaatio, kognitioiden, tunteiden ja kehon tuntemusten kanssa työskentely sekä toiminnantason työskentely. Tarkkaavuuden suuntaaminen uudella tavalla, altistaminen ahdistusta herättäville tilanteille ja turvakäyttäytymisen purkaminen ovat keskeistä ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa. Hoidossa painotetaan myös vanhempien mukaan ottamista terapiaan. Perheen ja vanhempien kanssa työskentelyn painottuminen ja työtavat määritellään yksilöllisesti käsitteellistämisen pohjalta

Kouluttajina toimivat kirjan – Ahdistus aisoihin – Lasten ahdistuneisuuden fokusoitu kognitiivinen hoito -kirjoittajat.

Inkeri Eskonen, YTT, psykologi ja kognitiivinen psykoterapeutti YET. Inkeri työskentelee Tampereen kaupungin perheneuvolassa ja yksityisvastaan-otollaan.  Inkerillä on kokemusta fokusoitujen hoitojaksojen toteutuksesta perheneuvolassa. Hänellä on työkokemusta myös varhaisen vaiheen tunnistamisesta ja hoidosta sekä konsultoinnista (esim.  moniammatillinen Keinu -toimintamalli).

Mari Levander, LL, lastenpsykiatri ja kognitiivinen psykoterapeutti YET. Mari on HYKS:ssä ollut mukana mm. Mielenterveystalon sisällön ja lasten ja nuorten nettiterapian kehittämisessä sekä Cool Kids – ja MyMind –ryhmähoitojen käynnistämisessä.

Minna Roine, PsM, psykologi ja kognitiivinen psykoterapeutti YET. Minna työskentelee tällä hetkellä yksityisvastaanotollaan  psykoterapeuttina (lapset, nuoret ja aikuiset).  Hänellä  on pitkä työkokemus lastensuojelun, koulumaailman, perheneuvolan sekä nuorisoaseman  työkentiltä.  Lisäksi hän on ollut käynnistämässä  vuodesta 2014 lähtien lasten fokusoituja ahdistuneisuushoitoja mm. HUS lastenpsykiatrian kanssa.

Toimialajohtajat – toimipaikkakoulutukset

Sanna Ahokas
Sähköposti: sanna.ahokas@luote.fi
Puhelin: 040 5155604

Koulutusohjelma

Ahdistus aisoihin – Lasten ahdistuneisuuden fokusoitu kognitiivinen hoito

Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille tietoa lasten ahdistuneisuushäiriöiden fokusoidusta hoidosta. Koulutuksessa käydään läpi Ahdistus aisoihin (2017) kirjan materiaalia ja kerrotaan sen hyödyntämisestä hoidossa.

Kohderyhmä: Ahdistuneisuushäiriöistä kärsiviä lapsia työssään kohtaavat ammattilaiset (psykologit, lääkärit, sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät, toimintaterapeutit ym.)

Sisältö: HUOM! Sisältöä ja sisällön painotuksia voidaan räätälöidä organisaationne toiveiden mukaan. Mahdollista rakentaa koulutuspaketti organisaationne tarpeisiin. Syventävissä päivissä asioita harjoitellaan koulutukseen osallistujien omien asiakas- ja potilastapausten kautta.

Aloitusseminaari:

  • Päivään sisältyy teoriaa sekä käytännön pienryhmäharjoitteita.
  • Lasten ahdistuneisuus
  • Lasten ahdistuneisuuden fokusoitu kognitiivinen hoito ja työskentelytavan yleinen esittely
  • Hoitojakson rakenne, psykoedukaatio, käsitteellistäminen
  • Hoidon osa-alueet: kognitiivinen työskentely, tunnetyöskentely, kehollinen työskentely, toiminnantason työskentely ja vanhempien kanssa työskentely

1. Syventävä päivä

(Syventäviin päiviin sisältyy etukäteistehtäviä liittyen omaan asiakastyöhön.)

Mahdollisuus harjoitella työtapoja rinnakkain kokoontuvissa pienryhmissä. Tämä tukee opitun nivomista käytännön asiakastyöhön.

2. Syventävä päivä

1. syventävän päivän jälkeen osallistujat harjoittelevat työtapoja käytäntöön. 2. syventävä päivänä  käydään läpi työssä nousseita kysymyksiä työnohjauksellisesti ja tehdään yhdessä harjoituksia.