Ajankohtaista

Deliberate practice - vahvista metakommunikaatiotaitojasi, 3.12.2021 webinaari

Jotenkin terapiassa mikään ei lähde elämään, on halvaantunut olo, alkaa turhauttaa, jumitetaan. Miten saada otettua näitä ja muita hämmentäviä tai epämiellyttäviä tuntemuksia terapiassa puheeksi ja yhteisesti tutkittavaksi, jotta terapia voisi olla mahdollisimman hyödyllistä? .

Joulukuussa järjestettävässä koulutuspäivässä harjoitellaan Deliberate Practice -työskentelyn avulla metakommunikaatiotaitoja, jotka ovat merkittäviä terapiasuhteen erilaisten vaikeuksien käsittelyyn nostamiseksi. Niiden harjoittelu aloitetaan terapeutin omien reaktioiden havainnointi- ja säätelyharjoitteilla, ja vuorovaikutuksellisessa harjoittelussa on tarkoituksena, että kukin osallistuja pääsee harjoittelemaan mahdollisimman paljon juuri itselle haasteellisia tilanteita saaden myös täsmällistä ja auttavaa palautetta koko ajan. 

Unettomuuden CBT-I, 10.-11.2.2021 Helsinki / webinaari

Käypä hoito -suositusten mukaisesti pitkäkestoisen unettomuuden ensisijaisena hoitona pidetään kognitiivis-behavioraalista terapiaa (CBT-I), jonka hoito-ohjelmat soveltuvat hyvin sekä perusterveydenhuoltoon että erikoissairaanhoitoon.

Helmikuussa järjestettävä kaksipäiväinen Unettomuuden CBT-I -koulutus on tarkoitettu perustason koulutukseksi sekä osaksi edistynyttä tasoa ja asiantuntijatasoa, ja se sisältää perustiedot unesta, unihäiriöistä ja unettomuuden oheissairauksista sekä CBT-I perusmenetelmien opettamisen. Lisäksi koulutuksessa sivutaan myös kognitiivisten menetelmien teoriaa, sekä rentoutustekniikoita.

Aika: 10.-11.2.2021 Helsinki. Voit myös halutessasi osallistua koulutukseen etäyhteydellä.

Kenelle: Koulutus on suunnattu unettomuutta hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille kuten sairaanhoitajille, psykoterapeuteille, lääkäreille, terveydenhoitajille ja toimintaterapeuteille, jotka kohtaavat työssään unihäiriöistä tai unettomuudesta kärsiviä asiakkaita.

Huom. Edistyneen ja asiantuntijatason koulutusvaatimuksiin sisältyvät kliiniset ohjaukset (työnohjaukset) tapahtuvat omina kokonaisuuksinaan, joihin on ilmoittauduttava erikseen. Ilman työnohjausta koulutus antaa valmiudet toteuttaa perustason uniohjausta (1-3 tapaamista).

Lisätiedot ja ilmoittautumiset koulutuskalenteristamme www.luote.fi/koulutuskalenteri