Yrityksille

Toimipaikkakoulutukset ovat organisaatioille suunniteltuja koulutuskokonaisuuksia henkilökuntansa kouluttamiseen kognitiivisen (CBT) terapian hoitomalleihin ja kognitiivisen terapian eri sovellusalueisiin.

Kouluttajina toimivat kognitiiviset psykoterapeutit/kouluttajapsykoterapeutit. Kussakin koulutusohjelmassa kouluttajina toimii kyseiseen teemaan/hoitomalliin perehtyneitä kouluttajia. Koulutuksiin osallistujat ovat kokeneet pystyvänsä hyvin soveltamaan opiskeltuja menetelmiä ja hoitomalleja arkityössään.

Sisällöt on koettu mielekkäkisi ja koulutuksien käytännönläheisyys erityisen tärkeäksi työskentelytapojen omaskumiseen osaksi omaa työtä.