Tietoa yrityksestä

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy on Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n omistama yritys, jonka pääasiallisena tavoitteena on tarjota laadukkaita koulutuspalveluja kaikille kognitiivisesta psykoterapiasta kiinnostuneille ammattilaisille.  Tällä hetkellä yhtiö tukee kognitiivisen psykoterapian harjoittamista ylläpitämällä terapiakeskusta Oulussa ja tarjoamalla siellä vastaanottotiloja vuokralle.

Luote Oy:n tavoitteena on palvella mielenterveysalan ammattilaisia tarjoamalla runsaasti sekä menetelmä- että teoriakoulutusta. Kouluttajina toimivat suomalaiset ja ulkomaalaiset alan asiantuntijat. Luote Oy järjestää myös psykoterapeuttikoulutuksia yhteistyössä eri yliopistojen kanssa sekä kognitiivisen psykoterapian kouluttajakoulutusta. Vahvistuvana toimintana on toimipaikkakoulutusten järjestäminen eri organisaatioiden tarpeisiin. Toimipaikoille on suunniteltu useita koulutuskokonaisuuksia esim. psykoosien, pitkäaikaisen masennuksen, masennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon ja kognitiivisen terapian menetelmien soveltamiseen lasten- ja nuorisopsykiatrialla.

Luote Oy on aloittanut myös kognitiivisen psykoterapian julkaisujen kustantamisen ja tätä toimintaa on tarkoitus laajentaa tulevaisuudessa. Tarkoituksena on tuoda terapeuttien ulottuville laadukasta suomenkielistä alan kirjallisuutta.

Yhteystiedot

Toimitusjohtaja:
Anu Varstala
puh.: 050 3122229
anu.varstala@luote.fi

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy on perustettu vuonna 2009. Se on Kognitiivisen psykoterapian yhdisyksen kokonaan omistana yritys.

Luote Oy on järjestänyt psykoterapeuttikoulutuksia ja psykoterapian kouluttajakoulutuksia yhteistyössä yliopistojen kanssa, mm. Helsingissä Lasten ja nuorten kognitiivisen psykoterapian koulutuksia ja Turussa ja Helsingissä aikuisten kognitiivisen psykoterapian koulutuksia. Yhteensä toteutettuja ja käynnissä olevia koulutuksia vuonna 2017 oli yhdeksän.

Koko toimintansa ajan Luote Oy on järjestänyt täydennyskoulutusta psykoterapeuteille ja muille mielenterveystyön ammattilaisille sosiaali-ja terveysaloilla. Vuosittain suomenkielisiä seminaarikoulutuksia on noin 10. Koulutuksia järjesteään eri puolella Suomea. Kansainvälinen yhteistyö koulutuksissa on myös tiivistä. Luote Oy on järjestänyt viime vuosia useita kansainvälisten alan asiantuntijoiden seminaareja kouluttajina mm. Arnould Arntz, David M. Clark, Robert Leahy. Vuodesta 2015 lähtien olemme organisoineet myös useampia intensiivisiä hoitomenetelmien kursseja yhteistyössä kansainväilisten kouluttajien kanssa mm. Mymind-ryhmäohjaajakoulutus, ISST sertifikaatti koulutus skeematerapiasta.

Koulutustarjonta on lisääntynyt ja monipuolistunut vuosien aikana runsaasti. Organisaatioiden henkilökunnalleen hankkimien toimipaikkakoulutusten osuus toiminnassa on ollut vahvasti kasvavaa viime aikoina.

Alan julkaisujen kustantaminen ja koulutuksia -hoitomallien toteuttamista tukevien oppaiden tuottamisen olemme aloittaneet ja tarkoitus on tätä toimintaa laajentaa.

Hallituksen puheenjohtaja: Pia Charpentier

Hallituksen jäsenet:

Anu Varstala  Luote Oy:n toimitusjohtaja

Reetta Aalto-Setälä, psykologi ,kognitiivinen psykoterapeutti VET/kouluttajapsykoterapeutti

Jyrki Tuulari, PsM, kognitiivinen psykoterapeutti (VET)

Terhi Tammi psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti on myös omistajan eli Kognitiivinen psykoterapian yhdityksen hallituksen jäseniä. Tällä järjestelyllä pidetään yllä tiivistä yhteyttä yhdistykseen.

Taru Juvakka on myös omistajan eli Kognitiivinen psykoterapian yhdityksen hallituksen jäseniä sekä yhdistyksen nimeämä Luote Oy:n hallituksen edustaja. Tällä järjestelyllä pidetään yllä tiivistä yhteyttä yhdistykseen.

Mervi Koivisto on myös omistajan eli Kognitiivinen psykoterapian yhdityksen hallituksen jäseniä. Tällä järjestelyllä pidetään yllä tiivistä yhteyttä yhdistykseen.

Luote Oy on järjestänyt koko toimintansa ajan vuosittain 1-2 kansainvälisen kouluttajan seminaaria, joissa osallistujia pääsääntöisesti 100-200.  Viime vuosina kansainvälinen yhteistyö koulutuksien osalta on laajentunut ja monipuolistunut. Luote Oy on järjestänyt spesifien hoitomallien intensiivikoulutuksia mm. CBASPryhmähoitomalli, Mymind-ryhmähoitomalli, lasten ja nuorten skeematerapia, aikuisten skeematerapia. Lisäksi skeematerapiasta on järjestetty useita syventäviä ns. MasterClass-koulutuspäiviä erityisteemoihin keskittyen.

Kansainväliset vierailijakouluttajat ja kolutukset

2019

Remco can der Wijngaart: Schema therapy Masterclass – Working with Angry modes

Eckhard Roediger/Frankfurt Schema Therapy Institute: Schema Therapy for Adults, Curriculum for ISST certification

Remco can der Wijngaart: Schema Therapy for Adults, Curriculum for ISST certification

2018

Poul Perris: The Therapy Process In Schema Therapy– Outlining The Full ScopePattern Breaking & Consolidation
How to form and implement an adaptive personal vision

Poul Perris: The Therapy Process In Schema Therapy– Outlining The Full ScopeEmotional Change & “Attitude Shift”
”How to succeed in the transformative work”

Susan Bögels: MYmind advanced teacher training -Mindfulness training for Children and Youth with ADHD, or with ASD and parallel Mindful Parenting

Anne Marie Albano: Developmentally sensitive CBT for anxiety in adolescents in the transition to adulthood

Eckhard Roediger: Schema Therapy update:How does a meta-cognitive perspective inspire mode dialogues on chairs?

Remco can der Wijngaart: Schema Therapy for Adults, Curriculum for ISST certification

2017

Poul Perris: Schema Therapy Master Class: Fine-tuning limited reparenting for complex cases

David M.Clark: How to treat social anxiety and panic disorder in adults effectively with Cognitive Therapy
– An Update

Remco can der Wijngaart: Masterclass: Schema therapy forthe Avoidant, Dependent and Obsessive-    Compulsive Personality Disorder: challenges and possibilities.

Remco can der Wijngaart: Schema Therapy Masterclass: Parent Modes and Coping modes; challenges and possibilities.

Christof Loose: Schema Therapy for Children and Adolescents (ST-CA), Curriculum for ISST-certification

2016

Robert L. Leahy: Emotions and Beliefs in Cognitive Psychotherapy

Christof Loose: Schema Therapy for Children and Adolescents (ST-CA) Introductory Workshop

Arnoud Arntz: Masterclass for advanced ST therapists: experiential techniques and other advanced techniques
in Schema Therapy for Borderline Personality Disorder.

Susan Bögels/Esther deBruin:MYmind (Advanced Teacher Trainer): Mindfulness training for Youth with ADHD and ASD and parallel Mindful Parenting Training

2015

Arnoud Arntz: Imagery Rescripting: a transdiagnostic technique to address problems related to traumatic and other negative experiences

2014

Paul Salkovskis: UNDERSTANDING THE PERSON AS PART OF UNDERSTANDING AND HELPING THEM TO CHANGE THEIR OBSESSIONAL PROBLEMS: -FOCUSSED COLLABORATIVE CBT IN HELPING PEOPLE TO CHOOSE TO CHANGE.

Susan Bögels:  Mindfulness-based treatment of children and adolescents with ADHD /conduct disorders

2013

Melanie Fennell: Overcoming low self-esteem with cognitive psychotherapy.

Jennifer Penberthy/Liliane Sayegh: Kroonisen masennuksen kognitiivinenryhmähoitomalli-koulutus CBASP

2012

Fabrizio Didonna: Mindfulness, tietoisen läsnäolon taito psykoterapiassa.

2011

Claudia Herbert: Understanding and working with complex trauma.

2010

Paul Gilbert: Working with Shame and Developing Inner Compassion.

Luote Oy – ARVOT

 • Kognitiivisen psykoterapian tieto-taidon saatavuuden parantaminen – ammattilaisille ja asiakkaille.
 • Jäsenistön ammatillisen kehityksen tukeminen.
 • Keskustelevuus  ja dialektisuus.
 • Innovatiivisuus, kehitysmyönteisyys yhdistyen tieteelliseen tarkasteluun.
 • Toiminnan ja päätösten läpinäkyvyys.

Luote Oy – TOIMINTA-AJATUS

Luote Oy: toiminnot kognitiivisen psykoterapian saatavuuden parantamiseksi:

 • Koulutus- ja työnohjauspalvelut
 • Toimitilavuokraus psykoterapiapalvelun tuottajille
 • Ammattikirjallisuuden ja –materiaalien tuottaminen ja julkaiseminen
 • Tutkimus- ja kehitystoiminnan mahdollistaminen /Innostaminen/rahoittaminen

toteutetaan:

 •  ostaen palvelut ja resurssit alan asiantuntijoilta, kouluttajilta ja työnohjaajilta
 •  välittäen alan asiantuntijoita, kouluttajia, työnohjaajia tilaajille.

Luote Oy:n toiminnalla on kaksi päälinjaa

 • Vastata jäsenomistajien ammatillisiin kehittymistarpeisiin
 • Tarjota laajemmin sote-toimialalle kognitiivisen psykoterapiateoriaan pohjautuvia ammatillisia koulutus- ja kehittämispalveluita

Toiminnan toteuttamisessa:

 • Luote Oy on Itsenäinen ja yhdistyksen ulkopuolisista tahoista riippumaton toimija
 • Yhtiön mahdollinen tuotto käytetään kognitiivisen psykoterapian edistämiseen yhdistyksen sääntöjen mukaisesti

Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen hallitus Luote Oy:n omistajan päättävänä elimenä seuraa näiden arvojen ja toiminta-ajatuksen toteutumista mm. puolivuosittaisissa tapaamisissa Luote Oy:n keskeisten toimijoiden kanssa