Pitkäaikaisen masennuksen hoitomalli CBASP

 

Masennuksen Käypä hoito suosituksessa Kognitiivinen psykoterapia CBASP (Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy) on pitkäaikaiseen ja komplisoituneeseen masennukseen suositeltava terapiamuoto (näytön aste B). Tästä pitkäaikaisen masennuksen hoitoon keskittyvästä hoitomallista on kehitetty myös ryhmähoitomalli, joka on erityisesti julkisiin mielenterveyspalveluihin soveltuva. Hoitomallin kehittäjiä ovat Ph.D. James P. McCullough Jr, Ph.D. J. Kim Penberthy ja Ph.D. Liliane Sayegh.

Irma Karila, Anna-Maija Kokko ja Sanna Ahokas ovat Suomen oloihin mukauttaneet ja kirjoittaneet ryhmähoitomallin potilaan työkirjan ja ryhmän ohjaajan oppaan hoitomallin toteuttamisen tueksi. Työkirjaa ja opasta voi käyttää myös yksilöhoidossa toteutettavan CBASP-hoidon tukena.

Toimialajohtajat – toimipaikkakoulutukset

Sanna Ahokas
Sähköposti: sanna.ahokas@luote.fi
Puhelin: 040 5155604

REFERENSSIT

Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto, Psykiatria- ja päihdekeskusten sairaanhoitajat ja erityistyöntekijät

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä – psykososiaaliset palvelut

Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut

Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri, Psykiatrian tulosalue

Koulutusohjelma

Koulutuksen tavoite: Tarjota riittävät perustiedot ja taidot CBASP-yksilöhoidon/ryhmähoidon toteuttamiseksi.

Koulutuksen rakenne: 2 päivän aloitusseminaari ja 4 syventävää päivää, päivät jakautuvat noin 9-10 kk:n ajalle, jotta 20 kerran ryhmän toteuttaminen koulutuksen aikana mahdollistuu.

Koulutuksen sisältö: Aloitusseminaarissa käydään läpi hoitomallin teoreettinen ja tutkimuksellinen perusta ja tutustutaan hoitomalliin kokonaisuutena, harjoitellen keskeisiä työskentelymenetelmiä. Syventävissä päivissä perehdytään kuhunkin hoitomallin osioon perusteellisemmin ja vahvistetaan harjoituksissa menetelmien toteuttamisen taitoja.

Pitkäaikaisen masennuksen ryhmähoitomalli – aloitusseminaari 2 pv – Hoitomallin perusteet ja keskeiset työskentelytavat.

1. syventävä päivä Teema: Ryhmän aloittaminen – toiminnan aktivointi ja psykoedukaatio.

2. syventävä päivä Teema: Tilanneanalyysien tekeminen ja kipupistetyöskentely

3. syventävä päivä Teema: Kipupistetyöskentely ja sosiaalisen vuorovaikutuskehän käyttö.

4. syventävä päivä Teema: Ryhmän päättämisen kysymykset –Kertausta ja haastavien tilanteiden työstämistä.

Tutkimusnäyttö

Hoitomallista on kertyvät varsin paljon näyttöä. Myös Suomessa käynnissä olevasta tutkimuksesta on alkanut tulla tuloksia, joissa CBASPryhmähoito todetaan tavanomaista hoitoa tehokkaammaksi.

Lähteitä:

Negt P, Brakemeier E-L, Michalak J, Winter L, Bleich S, Kahl KG. The treatment of chronic depression with cognitive behavioral analysis system of psychotherapy: a systematic reviews and meta-analysis of randomized-controlled clinical trials. Brain and Behavior, doi:10.1002/brb3.486, 2016.

Salmi, M. Pitkäaikaisen masennuksen ryhmähoitomallin vaikutus aivojen alfa-aktiivisuuteen sekä kokemukseen masennusoireista pitkäaikaismasentuneilla. Pro-gradu. Jyväskylän yliopisto. Psykologia. 2016