Masennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden (CBT) kognitiivinen hoito

 

Koulutusohjelmat  perustuu tämänhetkiseen kansainväliseen tietoon masennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden hoitokäytännöistä kognitiivisen psykoterapian viitekehyksestä käsin. Koulutusohjelmissa perehdytään potilaan tilanteen käsitteellistämiseen kognitiivisen mallin mukaisesti. Kunkin häiriön kohdalla perehdytään keskeisimpiin muutostyöskentelytapoihin ja harjoitellaan niitä sekä koulutuspäivinä että välitehtävinä koulutusjakson aikana. Koulutuksen sisällöt nojaavat tutkimusnäyttöön perustuviin kognitiivisiin hoitomalleihin.

Koulutusohjelmien laajuutta ja sisältöjen painotuksia eri teemoihin voidaan muokata organisaation tarpeiden pohjalta.

Toimialajohtajat – toimipaikkakoulutukset

Sanna Ahokas
Sähköposti: sanna.ahokas@luote.fi
Puhelin: 040 5155604

REFERENSSIT

Helsingin kaupunki
HYKS Psykiatria

Koulutusohjelma

Masennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden kognitiivinen hoito

Tavoite: Osallistujat pystyvät käyttämään arkityössään spesifejä kognitiivisen psykoteapian menetelmiä masennuksen ja ahditushäiriöiden terapeuttisessa hoidossa.

Koulutuksen rakenne ja sisältö: Koulutus koostuu perusjaksosta liittyen kognitiivisen mallin teorianperustaan perehtymiseen ja mallin mukaisen käsitteellistämisen tekemiseen (2 pv) ja jatkuu masennuksen ja eri ahditushäiriöiden hoitoon keskittyvillä lähiopetuspäivillä. Organisaation tarpeiden mukaisesti sisältöjen painotuksia eri häiriöiden hoitoon voidaan muokata. Koulutus on hyvin käytännönläheistä ja sisältää välitehtäviä työskentelytapojen soveltamiseen.

Aloitusseminaari ( 2 pv): Kognitiivisen psykoterapian perusteet ja peruskäsitteet – käsitteellistäminen ja  tutkiva yhteistyösuhde

Häiriökohtaiset koulutuspäivät:

Häiriökohtaiset päivät tilaajan toivomuksen mukaan, mitä nähty tärkeimpinä alueina.

Masennuksen hoito  1 pv:  Masennuksen hoito – kognitiivinen malli– toiminnan aktivointi – kokemus-ja toimintamallien tarkastelu.

Pitkäaikaisen masennuksen hoito 1 pv:  CBASP-malli – tilanneanalyysi – kipupisteiden huomiointi – terapiasuhteen erityispiirteet

Masennuksen hoito – syventävä päivä 1 pv: Työskentelytapojen harjoitteluun keskittyvä työnohjauksellinen päivä.

Ahdistuneisuushäiriöt

Sosiaalisten tilanteiden pelko ja paniikkihäiriö 1 pv: Kognitiivinen käsitteellistäminen ja hoidon perusmenetelmät

Sosiaalisten tilanteiden pelko ja paniikkihäiriö 1 pv: Syventävä päivä – muutostyöskentely – erityiskysymyksiä

Pakko-oireinen häiriö  1 pv: Kognitiivinen käsitteellistäminen ja hoidon perusmenetelmät

Pakko-oireinen häiriö 1 pv: Syventävä päivä – muutostyöskentely – erityiskysymyksiä

Yleistynyt ahdistuneisuus 1 pv: Kognitiivinen malli ja hoidon perusmenetelmät

Yleistynyt ahdistuneisuus 1 pv: Ssyventävä päivä – muutostyöskentely – erityiskysymyksiä.

Suosittelemme lisäksi työnohjauksen hankkimista tukemaan työskentelytapojen soveltamista ja omaksumista omaan työskentelyyn.

Tutkimusnäyttö

Masennus: Depression Käypä hoito -suositus: Kognitiivinen psykoterapia todetaan yhdeksi niistä psykoterapiamuodoista, joita voidaan käyttää lievien ja keskivaikeiden depressioiden akuuttivaiheen hoidossa (näytön aste A eli vahva tutkimusnäyttö). Kroonisen masennuksen kohdalla mainitaan, että hoitoon kehitetty lyhytkestoinen tai keskipitkä (12–40 käyntikertaa) CBASP-yhdistelmäterapia (cognitive behavioral analysis system of psychotherapy) on ilmeisesti hyödyllinen pitkäaikaisen masennuksen akuuttihoidossa ja toipuneiden jatkohoidossa, etenkin keskipitkänä ja lääkehoitoon yhdistettynä (näytön aste B eli kohtalainen tutkimusnäyttö).

Ahdistuneisuushäiriöt: Kognitiivis-behavioraalisella psykoterapialla on kaikista psykoterapioista vahvin tutkimuksellinen näyttö hoidon vaikuttavuudesta. Tämä pätee kaikkiin ahdistuneisuushäiriöihin. Näyttö pohjautuu useaan meta-analyysiin, (Carr, 2009) mainitsee useita meta-analyyseja, joissa hoidon vaikuttavuus on tullut selkeästi esille. mm. meta-analyysissa (Norton ja Price, 2007) vaikutuksen koko (effect size, ES) oli 1.58, ja 83% potilaista toipui. Tulos ei laskenut seurannassa.

Carr A. (2009) What works with children, adolescents and adults. New York: Routledge.