Tunnekeskeisestä terapiasta (EFT) työvälineitä masennuksen hoitoon

 

  • Tunnekeskeistä työskentelyä (EFT) käytetään maailmalla lyhytterapeuttisena työskentelynä masennuksen hoitoon, jolloin terapiatapaamisia on yhteensä 10-20 kertaa
  • Tunnekeskeinen terapia on tutkitusti vaikuttavaa hoitoa (evidence based treatment) masennuksen hoidossa
  • Tutkimusten mukaan tunnekeskeinen työskentely vähensi merkittävästi potilaiden masennusoireita, vahvisti potilaiden itsearvostusta ja vähensi potilaiden vuorovaikutusongelmia

Koulutus soveltuu hyvin esimerkiksi psykiatrian poliklinikoiden työntekijöille (sairaanhoitajat, psykologit, lääkärit) tai depressiohoitajille. Tunnekeskeistä työskentelyä voi myös yhdistää muuhun kognitiiviseen psykoterapiaan ja skeematerapeuttiseen työskentelyyn.

1. Päivä
Tunnekeskeisen työskentelyn perusteet

2. Päivä
Masennuksen hoidosta: Miten lievittää potilaan itsekriittisyyttä ja lisätä
itsemyötätuntoa? (kahden tuolin tekniikka)

3. Päivä
Masennuksen hoidosta: Miten työstää potilaan vaikeita ja kivuliaita
tunteita esimerkiksi omia vanhempiaan kohtaan? Miten päästää irti
jumiutuneista tunnekokemuksista?  (tyhjän tuolin tekniikka)

Koulutuksessa harjoitellaan tunnekeskeistä työskentelyä teorian, aitojen asiakastapausten ja simulaatioharjoitusten avulla.  Koulutusryhmän koko on enintään 20-24 osallistujaa.

Koulutuspäiviin voi yhdistää tarpeen mukaan työnohjausta 1 kerran jokaisen seminaaripäivän jälkeen eli yhteensä 3 kertaa. Työnohjauksissa harjoitellaan erityisesti tuolitekniikoiden oppimista käytännössä.

Tarjoamme Tunnekeskeisen terapian välineitä käytännön mielenterveystyöhön – koulutusta työryhmälle, organisaatiolle ja ylipäänsä masennuksen parissa mielenterveystyötä tekeville.

Suositeltavaa kirjallisuutta
Greenberg L., Elliot R. & Pos A. (2007) Emotion-Focused Therapy: An overview. European Psychotherapy, 7, 19- 39.

Elliot, R, Watson, J., Goldman, R. & Greenberg, L. (2004). Learning Emotion Focused Therapy. Washington, DC: American Psychological Assosiation.

Tutkimustietoa aiheestaEvidence Based Treatment: Depression
Watson, Gordon, Stermac, Kalogerakos & Steckley (2003). Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71, 773- 781.
Goldman, Greenberg & Angus (2006). Psychotherapy Research, 16, 536-546.
Ellison, J. Greenberg, L., Goldman R.N. & Angus, L. (2009). Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77, 103- 112.

Toimialajohtajat – toimipaikkakoulutukset

Sanna Ahokas
Sähköposti: sanna.ahokas@luote.fi
Puhelin: 040 5155604

Kouluttajan esittely

Kognitiivinen psykoterapeutti VET Irena Miettinen (TM, psyk.sh) on Kognitiivisen psykoterapiakeskus Luote Oy:n kouluttaja. Hän on ISEFT:n hyväksymä tunnekeskeinen terapeutti. Irena jatko-opiskelee parhaillaan tunnekeskeistä terapiaa Torontossa Yorkin yliopistossa professori Leslie Greenbergin oppilaana.

Irena Miettinen on kouluttanut tunnekeskeisestä terapiasta Kognitiivisen psykoterapiayhdistyksen sekä Kognitiivisen psykoterapiakeskus Luote Oy:n psykoterapeuttikoulutuksissa, organisaatioille suunnatuissa koulutuksissa sekä psykoterapeuttien Päivitä tietosi- koulutuksissa vuodesta 2009.