Tunnekeskeisestä terapiasta (EFT) työvälineitä masennuksen hoitoon

Tunnekeskeisestä terapiasta (EFT) työvälineitä lyhytterapeuttiseen hoitoon

 • · Tunnekeskeistä työskentelyä (EFT) käytetään maailmalla lyhytterapeuttisena interventiona. Lyhytterapian kesto on usein 10-20 kertaa.
 • · Tunnekeskeinen terapia on tutkitusti vaikuttavaa hoitoa (evidence based treatment) masennuksen, ahdistuneisuushäiriöiden, traumojen ja vuorovaikutusongelmien hoidossa.

 

Koulutus soveltuu hyvin täydennyskoulutukseksi terveys-, sosiaali- ja opetusalan työntekijöille. Tunnekeskeistä työskentelyä voi myös yhdistää muuhun psykoterapeuttiseen työskentelyyn. Koulutus voidaan räätälöidä yksilöllisesti yksikkönne tarpeisiin sopivaksi.

 

Tunnekeskeisen terapian perusteet (iso kohderyhmä)

1. Tunnekeskeisen työskentelyn perusteet

  • Tunteiden merkitys, tunteiden perustehtävät ja eri tunnetyypit
  • Tunnekeskeisen terapian hoitomalli
  • Tunteisiin fokusoiminen ja tunteiden muuttuminen

2. Empatia tunnekeskeisen työskentelyn kulmakivenä

  • Empatian monimuotoisuus
  • Tunnekokemuksen vahvistaminen ja syventäminen yhdessä harjoitellen

Syventävät päivät (suunnattu terapeuttista työtä tekeville)

3. Terapeuttinen vuorovaikutus

4.Psyykkisten häiriöiden hoito (yksikön oman valinnan mukaisesti: masennus, GAD, sos.fob, traumat, syömishäiriöt) sekä tuoliharjoitukset

(räätälöidään yhdessä yksikön tarpeen mukaan 1-2 eri harjoitusta/pvä: vaihtoehtoina ovat itsekriittisen puolen kanssa työskentely, ahdistuneen puolen kanssa työskentely, estävän puolen kanssa työskentely, ongelmallisten ihmissuhteiden käsittely, itsensä rauhoittaminen)

Koulutuksessa harjoitellaan tunnekeskeistä työskentelyä teorian, aitojen asiakastapausten ja simulaatioharjoitusten avulla. Koulutusryhmän koko on enintään 20-24 osallistujaa.Koulutuspäiviin voi yhdistää tarpeen mukaan työnohjausta seminaaripäivien jatkoksi. Työnohjauksissa harjoitellaan erityisesti tuolitekniikoiden oppimista käytännössä.

 

Suositeltavaa kirjallisuutta
Greenberg L., Elliot R. & Pos A. (2007) Emotion-Focused Therapy: An overview. European Psychotherapy, 7, 19- 39.
Elliot, R, Watson, J., Goldman, R. & Greenberg, L. (2004). Learning Emotion Focused Therapy. Washington, DC: American Psychological Assosiati
Tutkimustietoa aiheestaEvidence Based Treatment: Depression
Watson, Gordon, Stermac, Kalogerakos & Steckley (2003). Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71, 773- 781.
Goldman, Greenberg & Angus (2006). Psychotherapy Research, 16, 536-546.
Ellison, J. Greenberg, L., Goldman R.N. & Angus, L. (2009). Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77, 103- 112.

Pascual-Leone A. (2018). How clients “change emotion with emotion”: A programme of research on emotional processing. Psychotherapy Research 2018, 28, 165-182. 17s.

Singh T., Pascual-Leone A., Morrison O-P & Greenberg L. (2020) Working with emotion predicts sudden gains during experiential therapy for depression. Psychotherapy Research, DOI: 10.1080/10503307.2020.1866784. (14 s.)

Kramer, U., & Timulak, L. (2022, March 21). The Emotional Underpinnings of Personality Pathology: Implications for Psychotherapy. Clinical Psychology: Science and Practice. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/cps0000080

Timulak, L., Keogh, D., Chigwedere, C., Wilson, C., Ward, F., Hevey, D., Griffin, P., Jacobs, L., Hughes, S., Vaughan, C., Beckham, K., & Mahon, S. (2022, February 3). A Comparison of Emotion-Focused Therapy and Cognitive-Behavioral Therapy in the Treatment of Generalized Anxiety Disorder: Results of a Feasibility Randomized Controlled Trial. Psychotherapy. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/pst0000427

Toimialajohtajat – toimipaikkakoulutukset

Sanna Ahokas
Sähköposti: sanna.ahokas@luote.fi
Puhelin: 040 5155604

 

Kouluttajan esittely

 

Irena Miettinen Kognitiivinen kouluttajapsykoterapeutti (TM, psyk.sh) on Kognitiivisen psykoterapiakeskus Luote Oy:n kouluttaja. Hän on opiskellut Torontossa Yorkin yliopistossa prof. Greenbergin oppilaana ISEFT:n hyväksymäksi tunnekeskeiseksi terapeutiksi (EFT Therapist, Completion of Basic EFT Training). Irena Miettinen on ollut tuomassa tunnekeskeisen terapian (EFT) osaamista Suomeen. Hän on kouluttanut tunnekeskeisestä terapiasta Kognitiivisen psykoterapiayhdistyksen sekä Kognitiivisen psykoterapiakeskus Luote Oy:n koulutuksissa vuodesta 2009. Irena on kouluttanut tunnekeskeisestä terapiasta useissa eri psykoterapeuttikoulutuksissa sekä sairaanhoitopiireissä ja hän toimii myös tunnekeskeisen terapian työnohjaajana.

 

Mervi Koivisto Kognitiivinen kouluttajapsykoterapeutti (PsM) on Kognitiivisen psykoterapiakeskus Luote Oy:n kouluttaja. Hän on kiinnostunut terapeuttisesta muutoksesta a on etsinyt vaihtoehtoisia tapoja työskennellä asiakkaidensa kanssa kokemuksellisella tasolla löytäen niitä mm. tunnekeskeisen terapian koulutuksista kotimaasta ja ulkomailta. Hän on aloittanut opinnot ISEFT:n hyväksymäksi terapeutiksi Rhonda Goldmanin opetuksessa. Mervi kouluttaa tunnekeskeisestä työskentelystä ja terapiasta sekä toimii näiden oppien ohjaamana myös työnohjaajana.

 

Terhi Tammi , Kognitiivinen kouluttajapsykoterapeuttiopiskelija, (PsM) on Kognitiivisen psykoterapeuttikeskus Luote Oy:n kouluttajaopiskelija (2021-2022). Hän on kiinnostunut ISEFT:n hyväk
symästä tunnekeskeisestä psykoterapiasta ja on tehnyt aiheesta kouluttajakoulutuksen lopputyönsä sekä kouluttautunut Luote Oy:n koulutuksissa. Terhi Tammi on valmistunut v. 2021 myös Sto ry:n hyväksymäksi työnohjaajaksi ja kehittänyt tunnekeskeisen työnohjauksen mallia tunnekeskeisen pariterapeuttikouluttajan Tytti Karvosen kanssa. Kiinnostus tunnekeskeiseen psykoterapiatyöhön on ollut Terhille psykoterapeuttina toimimisessa keskeistä ja tavoitteena on jatkaa kouluttautumista EFT sertifioiduksi psykoterapeutiksi vuoden 2023 aikana.

 

Tiina Paju, Kognitiivinen kouluttajapsykoterapeuttiopiskelija, (psyk.sh) on Kognitiivisen psykoterapeuttikeskus Luote Oy:n kouluttajaopiskelija (2021-2022). Hän on kiinnostunut ISEFT:n hyväksymästä tunnekeskeisestä psykoterapiasta ja on tehnyt aiheesta kouluttajakoulutuksen lopputyönsä sekä kouluttautunut Luote Oy:n koulutuksissa. Tiina Paju on opiskellut psykoterapeutiksi valmistumisensa jälkeen fokusoituneesti tunnekeskeisen psykoterapian työvälineisiin Suomessa ja työnohjaa psykoterapeutteja aiheen parissa. EFT on ollut vaikuttavaa Tiinalle erityisesti sen toimivuudesta erilaisten psyykkisten häiriöiden hoidossa.