Psykoosien kognitiivinen käyttäytymisterapia (CBT)

Työtapoja ja menetelmiä kognitiivisen psykoterapian soveltamiseen psykoottisista häiriöistä kärsivien ihmisten kanssa

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on tutkimusnäyttöön perustuva hoitomalli psykoosioireiden kanssa työskentelyyn Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille ymmärrystä, tietoa, taitoa ja varmuutta arvioida ja hoitaa psykoosioireista kärsiviä henkilöitä kognitiivisen psykoterapian teorian ja menetelmien avulla.

Koulutus on hyvin käytännönläheistä sisältäen runsaasti menetelmien soveltamisen harjoittelua niveltyen teoreettiseen kognitiivisen käyttäytymisterapian mallin opiskeluun.

Toimialajohtajat – toimipaikkakoulutukset

Sanna Ahokas
Sähköposti: sanna.ahokas@luote.fi
Puhelin: 040 5155604

REFERENSSIT

Helsingin kaupunki
HYKS Psykiatria
Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri, Psykiatrian tulosalue
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

Tutkimusnäyttö

Kognitiivisen terapian vaikuttavuudesta on toistuvaa tutkimuksellista näyttöä.  Laajan meta-analyysin yleisin  havainto oli, että lähestymistavalla on hyödyllinen vaikutus positiivisiin oireisiin*. Havaittiin myös merkittävä vaikutus negatiivisin oireisiin, toimintakykyyn, mielialaan ja sosiaaliseen ahdistuneisuuteen.  Lisäksi on näyttöä, että kognitiivinen terapia ehkäisee  psykoosiriskissä olevien henkilöiden psykoosiin siirtymistä**. Psykoottisten oireiden muutokset kognitiivisen terapian seurauksena ovat havaittavissa myös aivotoiminnan muutoksina***.

Lähdeviitteet:

*Wykes, T., Steel, G., Everitt, B. & Tarrier, N. (2008). Cognitive behavior therapy for schizophrenia: Effect sizes, Clinical models and methodological rigor. Schizophrenia Bulletin, 34, 523-537.

**Stafford, M.R., Jackson, H., Mayo-Wilson, E., Morrison, A.P., & Kendall, T. (2013). Early interventions to prevent psychosis: a systematic review and meta-analysis. British Medical Journal, British Medical Journal ,346:f762.

***Kumari, V., Fannon, D., Peters, E.R., Ffytche, D.H., Sumich, A.L., Premkumar, P., Anilkumar, A.P., Andrew, C., Phillips, M.L., Williams, S.C.R., Kuipers, E., 2011. Neural changes following cognitive behaviour therapy for psychosis: a longitudinal study. Brain: J. Neurol. 134, 2396–2407.

Koulutusohjelma

Psykoosien kognitiivinen käyttäytymisterapia – Työtapoja ja menetelmiä kognitiivisen psykoterapian soveltamiseen psykoottisista häiriöistä kärsivien ihmisten kanssa

Koulutuksen tavoite: Osallistujat pystyvät arkityössään soveltamaan kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä psykoottisista häiriöistä kärsivien hoidossa.

Koulutuksen rakenne: Koulutus rakentuu kognitiivisen käyttäytymisterapian peruslähtökohtien opettelusta syventäviin päiviin, joissa perehdytään ja harjoitellaan lähestymistavan keskeisimpiä menetelmiä.

HUOM! Sisältöä ja sisällön painotuksia voidaan räätälöidä organisaationne toiveiden mukaan. Mahdollista on myös rakentaa eri kokoinen koulutuspaketti organisaationne tarpeisiin. Tarjottuun kokonaisuuteen voidaan haluttaessa jatkossa liittää syventäviä päiviä tai päiviä, joissa on uusia koulutussisältöjä.

1. Lähiopetuspäivä: Psykoosi ja kognitiivinen käyttäytymisterapia

Psykoosin ja psykoottisten häiriöinen ymmärtäminen kognitiivisen terapian näkökulmasta

Potilaan tilanteen jaettu käsitteellistäminen (jäsentäminen)

Yhteistyösuhde: sudenkuopat ja mahdollisuudet

Perustyötavat alustavasti

2. Lähiopetuspäivä: Perustyötavat I

Selviytymiskeinot

Harhaluulojen kanssa työskentely

3. Lähiopetuspäivä: Perustyötavat II

Aistiharhojen kanssa työskentely (äänien kuuleminen)

Negatiivisten oireiden kanssa työskentely

4. Lähiopetuspäivä: Harjoittelu ja omaan työhön liittäminen

Yhteenveto ja kertaus

Työtapojen harjoittelu

Työtapojen yhdistäminen omaan työhön

Suosittelemme työnohjauksen hankkimista tukemaan työskentelytapojen soveltamista käytäntöön.