Psykoosien kognitiivinen käyttäytymisterapia (CBT)

Psykoosien kognitiivinen käyttäytymisterapia

- Työtapoja ja menetelmiä kognitiivisen psykoterapian soveltamiseen psykoottisista häiriöistä kärsivien ihmisten kanssa

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on tutkimusnäyttöön perustuva hoitomalli psykoosioireiden kanssa työskentelyyn Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille ymmärrystä, tietoa, taitoa ja varmuutta arvioida ja hoitaa psykoosioireista kärsiviä henkilöitä kognitiivisen psykoterapian teorian ja menetelmien avulla.

Koulutus on hyvin käytännönläheistä sisältäen runsaasti menetelmien soveltamisen harjoittelua niveltyen teoreettiseen kognitiivisen käyttäytymisterapian mallin opiskeluun.

Seppo Anttonen

Toimialajohtaja -toimipaikkakoulutukset

Sähköposti: seppo.anttonen@luote.fi

Puh.  050 353 0577

REFERENSSIT

Helsingin kaupunki

HYKS Psykiatria

Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri, Psykiatrian tulosalue

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

Jätä yhteydenottopyyntö