Psykoosien kognitiivinen käyttäytymisterapia (CBT)

Psykoosien kognitiivinen käyttäytymisterapia

- Työtapoja ja menetelmiä kognitiivisen psykoterapian soveltamiseen psykoottisista häiriöistä kärsivien ihmisten kanssa

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on tutkimusnäyttöön perustuva hoitomalli psykoosioireiden kanssa työskentelyyn Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille ymmärrystä, tietoa, taitoa ja varmuutta arvioida ja hoitaa psykoosioireista kärsiviä henkilöitä kognitiivisen psykoterapian teorian ja menetelmien avulla.

Koulutus on hyvin käytännönläheistä sisältäen runsaasti menetelmien soveltamisen harjoittelua niveltyen teoreettiseen kognitiivisen käyttäytymisterapian mallin opiskeluun.

Toimialajohtajat -toimipaikkakoulutukset

Sanna Ahokas

Sähköposti: sanna.ahokas@luote.fi

Puhelin: 040 5155604

REFERENSSIT

Helsingin kaupunki

HYKS Psykiatria

Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri, Psykiatrian tulosalue

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

Jätä yhteydenottopyyntö