Lyhytpsykoterapioilla on oma paikkansa

Lyhytpsykoterapioilla on korvaamaton paikkansa, jos oma-apuoppaiden, nettiterapian ja ohjannan tarjoama apu ei riitä. Kognitiivinen lyhytterapia tarjoaa tukea ja muutosvoimaa. Usein tarvitaan nimittäin myös ihminen, jonka kanssa tutkia yhdessä ongelmaa, suunnitella ratkaisuja, sysätä muutos liikkeelle ja seurata, mitä sitten tapahtuu.

Lyhytpsykoterapia voi olla hyvä vaihtoehto silloin, kun etäisyydet, ajan ja rahan vähyys vaikeuttavat pitkäaikaista sitoutumista. Lyhytpsykoterapiassa aikaraja auttaa keskittymään ongelmaan ja sen ratkaisuun, kun asiakkaan ja psykoterapeutin mielessä on konkreetti tavoite, johon yhdessä pyritään.

 

 

Luote Oy järjesti kokeneen psykoterapeuttiryhmänsä kanssa ensin tämän vuoden keväällä 16.-17.3.2017 kognitiivisiin lyhytterapioihin orientoivat koulutuspäivät. Kouluttajat ristivät ne vanhan sanonnan mukaisesti ”Lyhyestä virsi kaunis” eli täydennyskoulutusta kognitiivisista lyhytterapioista. Aluksi pohdittiin kenelle lyhytterapiat sopivat, jolloin kouluttajana toimi psykiatrian erikoislääkäri Tarja Sisko-Saastamoinen. Seuraavaksi Merja Kuusela puhui kognitiivisten lyhytterapioiden ominaispiirteistä. Minna Toikka ja Pia Nieminen näyttivät esimerkkejä siitä, miten kognitiivista lyhytterapiaa tehdään käytännössä.

Syksyllä seurasi jatkoa, kun paneuduttiin perusteellisemmin tiettyihin aiheisiin. Jukka Kuisma välitti 29.9.2017 osaamistaan vihaongelmien ja vaikeiden persoonallisuusongelmien kanssa työskentelystä. Minna Toikka avasi 27.10.2017 menetelmällisessä koulutuksessaan sitä, miten skeemamooditerapiaa sovelletaan lyhyessä työskentelyssä. Pia Nieminen ja Merja Kuusela kuvasivat 17.11.2017 ahdistuksen lyhytterapiaa asiakastapausten kautta keskittyen altistukseen.

Koulutuspäivien keskeinen voimavara oli mielestäni vuorovaikutus kouluttajien ja koulutettavien kesken. Ryhmässä on monenlaista osaamista. Täysin vastaavasti psykoterapiassa terapeutti ja asiakas muodostavat tiimin, jossa molempien osapuolten asiantuntijuus on olennaisen tärkeää yhteiseen tavoitteeseensa pääsemiseksi.

Merja Kuusela, kognitiivinen psykoterapeutti, VET, kouluttajapsykoterapeutti (Sr.)