Luotteen korsi terapiatakuun kekoon

Pian päättyvä vuosi on ollut monin tavoin todella kummallinen. Covid-19 horjutti rankasti myös Luote Oy:n toimintoja ja taloutta. Monet jo sovitut toimipaikkakoulutukset peruttiin, yksi toisensa jälkeen.  Tilanne näytti huonolta. Neuvokas toimitusjohtajamme Susan haki ELY:ltä Yrityksen kehittämisavustusta koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä. Saimme kesäkuussa iloisen tiedon: hakemus oli hyväksytty! Haasteellista asiassa oli se, että kehittämishanke oli toteutettava marraskuuhun mennessä – eikä allekirjoittaneella ollut kalenterissaan yhtään koordinoinnille korvamerkattua aikaa. Eipä muuta kuin että käärittiin hihat ja pistetiin töpinäksi!

Iso-Britannian IAPT-projektin hengessä ja innoittamana suunnittelimme perusterveydenhuoltoon suunnatun verkkokoulutuskokonaisuuden. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa perusterveydenhuollossa toimiville ammattilaisille tieteellisesti tutkittuja  kognitiivisen lyhytpsykoterapian perusmenetelmiä. Masentuneet ja ahdistuneet  potilaat saisivat nopeammin apua akuutteihin oireisiinsa, ja  kroonistumiselta sekä mahdollisilta liitännäissairauksilta vältyttäisiin. Varhainen oireenmukainen hoito vähentäisi subjektiivista kärsimystä, sekä toisi säästöjä, kun kalliita, pitkän jonotusajan päässä olevia  erikoissairaanhoidon palveluita ei välttämättä tarvittaisi. Tämä on vastaa kansalaisaloitteen tavoitteita terapiatakuusta. Terapiatakuu odottaa  parhaillaan jatkokäsittelyä Eduskunnassa. Lisäksi verkkokouluttautuminen on osallistujille monin tavoin kustannustehokasta. Kallisarvoista aikaa ja vaivaa säästyy, kun ei tarvitse matkustaa koulutuspaikkakunnalle, vaan kouluttautuminen on mahdollista vaikka kotisohvalla.

Strukturoidulle verkossa toteutettavalle menetelmäkoulutukselle muotoiltiin runko. Koulutuksesta ja sisällöistä vastaavat kokeneet kognitiiviset psykoterapeutit ja työnohjaajat. Sisältö koostuu orientoivasta modulista, akuutin, toistuvan ja pitkäkestoisen masennuksen, sosiaalisen ahdistuneisuuden ja paniikkihäiriön sekä traumojen hoidon moduleista. Kokonaisuus päättyy viimeistelymoduliin. Jokaista modulia edeltää ennakkotehtävät ja –materiaali verkossa. Moduleiden väleissä työnohjaajat tapaavat ennalta nimetyn työnohjausryhmänsä. Etänä toteutettavissa työnohjausryhmissä harjoitellaan seminaareissa opetettuja  menetelmiä lisää, sekä reflektoidaan omaa oppimisprosessia. Verkkokoulutuksen aktiivinen modulityöskentelyn vaihe kestää vuoden (yhteensä kuusi koulutusmodulia toteutettuna joka toinen kuukausi). Työnohjaus jatkuu vielä puoli vuotta intensiivisen sisältöosuuden jälkeen lyhytteraputtisten menetelmien käyttöönoton vahvistamiseksi.

Vaikka hankkeen aikataulu oli enemmän kuin tiukka, työskentely sen parissa oli hauskaa! Tämä oli myös meille kouluttajille antoisa ja virkistävä oppimiskokemus: saimme opetella lyhyellä aikataululla verkko-opetuksen aakkoset ja muut perusasiat. Myös opetusvideoiden tekeminen, joissa demoamme lyhytpsykoterapeuttisten  menetelmien käyttöä, kirvoitti meiltä tekijöiltään makeita naurunpyrskähdyksiä.  Saimme kuin saimmekin tehtyä hanketyön valmiiksi. Lopputuloksesta tuli oikein hyvä.

Ensimmäinen perusterveydenhuoltoon suunnattu kognitiivisia lyhytpsykoterapiamenetelmiä sisältävä verkkokoulutus on tarkoitus käynnistää elokuussa 2021. Hakuaika siihen on ensi keväänä. Opiskelijoita yhteen verkkokoulutukseen mahtuu  kerrallaan 28. Näitä perusterveydenhuoltoon suunnattuja verkkokoulutuksia Luote aikoo jatkossa käynnistää säännöllisin väliajoin. Toivomme että tähän monipuoliseen ja terapiatakuuta vahvistavaan  korteen todella tartutaan!

Outi Havia
Koordinaattori
Psykoterapeuttikoulutusten toimialajohtaja