Koulutuskoordinaattorin katsaus koulutustarjontaan – Mitä teimme vuonna 2016 ja näkymiä vuoteen 2017

Kulunut vuosi 2016 on mennyt varsin monipuolisen koulutustarjonnan merkeissä. Vuotta aloitettiin Mindfulnessin (Mymind koulutuksen) ja persoonallisuustyylien (tunteiden säätelyn ja kiintymyssuhteiden) näkökulmasta, sekä kivun hoidon keinoista kognitiivisessa psykoterapiassa. Kevään kansainvälisessä seminaarissa jatkettiin tunneskeemoilla. Syksy jatkui samojen aiheiden parissa. Alkusyksystä tutustuttiin luoviin ja visuaalisiin keinoihin psykoterapiassa ja jatkettiin niin aikuisten kuin lastenkin skeematerapioista. Vuosi loppui, kuten alkoikin mindfulnessin ja kiintymyssuhdenäkökulmien parissa, tällä kertaa traumaattisten kiintymyssuhteiden ja mentalisaation kautta.

Seuraavaa vuotta vietetään ahdistuskoulutusten merkeissä. Vuosi alkaa lasten ahdistuksen fokusoidun kirjan julkaisulla ja koulutuksella, sekä loppukeväästä saamme professori David M. Clarkin luennoimaan ahdistuksen hoidosta. Tarjolla on myös päivitystä lyhytterapioista, sekä metakognitioista ja hoitosuhteesta vaikeissa persoonallisuushäiriöissä. Syksylle 2017 on kaavailtu alustavasti koulutusta kehollisuudesta psykoterapioissa, yleistyneestä ahdistuneisuushäiriöistä ja neuropsykiatriasta lasten psykoterapiassa. Seminaaria suunnitellaan maahanmuuttajien mukanaan tuomista erityiskysymyksistä terapeuttisessa työskentelyssä. Loppuvuodesta hiljennytään vielä MBCT-retriittiin. Myös lyhytterapioiden kohdennetut päivät jatkuvat syksyllä. Lasten ja nuorten skeematerapiasta on toteutumassa laaja koulutuskokonaisuus Cristof Loosen johdolla. Ja heti tammikuussa on Masterclass koulutuspäivät aikuisten skeematerapiasta.

Vuodelle 2018 tehdään jo suunnitelmia ja sinne kuulemme mielellämme vielä lisää toiveita. 

Toiveet ovat meille tärkeitä. Koulutusten yhteydessä onkin kerätty palautteita koulutuksista sekä toiveita koulutusten aiheista ja niitä on tullut ilahduttavasti. Nämä toiveet ovat meille todella tärkeitä kehittämisen välineitä. Tavoitteenamme on palvella mahdollisimman hyvin kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen jäsenistön kouluttautumistarpeita ja kentällä psykiatrian alalla toimivien henkilöiden tietojen päivittämistarpeita. Pyrimme myös innostamaan uusia kouluttajia mukaan laajaan kouluttajakuntaamme.

Toiveita vuonna 2016 olemme saaneet mm. skeematerapioista, lasten skeematerapioista ja kohdennetuista työnohjauksista eripuolelle Suomea sekä ryhmämuotoisista skeematerapioista, että tunnetyöskentelystä. Skeematerapioista onkin ollut koulutuksia syksyllä 2016, joka toivottavasti on vastannut mahdollisimman monien tarpeeseen. Skeematerapia koulutuksia tullaan järjestämään kyllä jatkossakin mm. tammikuussa 2017 käynnistyy jo täyteen buukatut skeematerapian master classit, sekä lasten ja nuorten terapioiden osalta ISST sertifikaattin edellytykset täyttävä prosessikoulutus, johon mahtuu mukaan vielä. Vuodelle 2018 ollaan valmistelemassa vastaavaa aikuisten skeematerapian kokonaisuutta.

Psykoterapia-alan tutkimuksista ja terapiasuhteesta (kiintymyssuhde, myötätuntosuuntautunut terapia, allianssi ja terapeutin vastatunteet aiheista) on tullut myös useampi toive. Näihin on tulossa koulutuksia mm. yhdistyksen juhlasymposiumissa kesäkuussa tarkastellaan alan tutkimuksia. Terapiasuhteesta ja tutkitusta tiedosta on kaavailtu koulutusta myös vuodelle 2018. Terapiasuhteessa esiintyviä ilmiöitä käsitellään myös keväällä 2017 koulutuksessa metakognitiot ja hoitosuhde vaikeissa persoonallisuushäiriöissä.

Lisäksi on toivottu koulutusta mutismin hoidosta, integratiivisista leikkiterapioista (mm. Tammie Ronen), cool kids sekä Lasten ja nuorten OCD:sta. Koulutusta on toivottu myös lasten aggressioiden ja uhmakkuuden kohtaamisesta. Osaa näistä aiheista sivutaan syksyllä 2017 neuropsykiatria lasten psykoterapiassa koulutuksessa.

Muita toiveita on ollut Minna Martinin hengityskoulu, terapeuteille tietoa mitä tulisi tietää psyyken lääkkeistä, jatkoa luovista menetelmistä (mm. kuvien käytöstä ja kirjoittamisesta) sekä traumojen, hyväksikäytön (myös miten tunnistaa) ja dissosiaatiohäiriöiden hoidosta psykoterapian keinoin. Traumoihin tulee näkökulmaa 2017 syksyllä maahanmuuttajien terapioita käsittelevässä seminaarissa.

Lisäksi erityisiä diagnoosikohtaisia toiveita on ollut syömishäiriöiden hoidosta, paniikkihäiriöistä ja unettomuudesta sekä ADHD:n hoidosta CBT:n keinoin. Toiveet olemme laittaneet muistiin ja pyrimme jatkossa huomioimaan suunnitelmissa. Toiveita voi myös lähettää osoitteeseen koulutuskoordinaattori  Susan Laitala susan.laitala@luote.fi .

Työnohjauksia on järjestetty eripuolella Suomea mm. konstruktivismista, OCD:stä ja skeematerapioista. Tässäkin on varmasti vielä työkenttää myös jatkossa.

Suuret kiitokset kaikille vuodesta 2016 ja antoisia oppimisen hetkiä vuoteen 2017!
Koulutuskoordinaattori Susan Laitala