Kognitiivinen psykoterapia: miksi minusta kognitiivinen psykoterapeutti?

Kognitiivinen psykoterapia on saanut tunnustusta ja tuonut itsensä keskiöön todella monissa psyykkisissä haasteissa ja sairauksissa. Ihmispsyyken moniulotteinen ymmärtäminen ja kunnioittaminen ja tältä tietopohjalta harkitusti luotu, rakennettu ja kehitetty psykoterapian suuntaus on tuottanut tulosta laajalti ja jatkaa kehittymistään yhä uudemmille haastealueille. Selkeä tutkimusnäyttö tukee vankasti tätä tehokasta psykoterapian muotoa ja tämän pohjalta kognitiivinen psykoterapia on laajalti esillä Käypä hoito suosituksissa läpi psyykkisten sairauksien niin lapsilla, nuorilla kuin aikuisillakin.

Luote Oy:n järjestämät psykoterapeuttikoulutukset on laadittu kattaviksi ja kokonaisvaltaisiksi koulutuskokonaisuuksiksi kognitiivisen psykoterapian sovelluksista. Psykoterapeuttikoulutuksemme sisältävät laaja-alaista teoreettisesta ymmärrystä yhdistyen käytännönläheiseen psykoterapeuttisten taitojen harjoitteluun. Mukana koulutuksissa on siten ajankohtaisen tutkimustiedon ohella kouluttajiemme vankka kliininen käytännön kokemus. Siten koulutus antaa vahvan pohjan psykoterapeuttina toimimiselle.

Pyysimme koulutuksessa parhaillaan olevilta osallistujilta hieman kommentteja kuinka he ovat kokeneet psykoterapeuttikoulutuksemme, alla muutama poiminto:

Miten olet kokenut koulutuksen?

Olen kokenut koulutuksen erittäin antoisana ja hyvin suunniteltuna. Koulutuksen aiheet etenevät järkevässä järjestyksessä mielestäni; lievistä häiriöistä vakavampiin, terapiasuhteen yms. kulkiessa hienosti rinnalla koko ajan”

”Olen kokenut koulutuksen kokonaisuutena tosi hyvänä, luennoitsijat ovat olleet asiantuntevia ja hyvin liittäneet teorian käytännön työhön”

Mitä koulutus on antanut?

”Koulutus on antanut valtavasti tietoa, ymmärrystä ja menetelmätaitoja ainakin itselleni pitkän psykiatrisen hoitoalan kokemuksenkin jälkeen”

”Koulutus on antanut käytännön työkaluja potilasprosesseihin ja syventänyt tietämystä eri mielenterveyshäiriöistä ja terapiasuhteesta sekä herättänyt pohtimaan omaa roolia/kasvua terapeuttina”

”Työnohjaukset ovat olleet hyvin tärkeitä. Ryhmämuoto siinä antaa runsaasti. Ja ainakin meidän ensimmäinen työnohjaaja on ollut hyvin pätevä. Ja mukavakin vielä.”

”Omasta terapiasta sen verran että koska työ on pitkälti itsenäistä yksilöterapiaa niin kokemus ryhmäterapiasta oli hyvin tärkeä ja loistava kokemus.”

Suosittelisitko koulutusta myös muille

”Suosittelen koulutusta ehdottomasti muillekin psykologisen ja psykiatrisen alan ammattilaisille. Olen itse saanut jo nyt 1,5v. jälkeen enemmän kuin toivoin tai odotin ennalta. Lisäksi oma opiskeluryhmä on super.”

”Suosittelisin ehdottomasti koulutusta muille”

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy

Susan Laitala, varatoimitusjohtaja

Kaisa Rauhala, koulutuskoordinaattori

Paula Partanen, koulutusassistentti