Kevään kv-koulutuksen etkot

Tänään tarjosimme Kopsyn jäsenille ja muille webinaariin jo ilmoittautuneille mahdollisuuden osallistua tulevan kv-koulutuksen etkoille. Mukava 23 hengen porukka kokoontui Zoomin ääreen katsomaan Prof. E. Watkinsin haastattelua ruminointiin kohdentuvasta depression hoidosta.

Ohessa lyhyitä otteita haastattelusta ja käydystä keskustelusta:

-Ruminointi voi joskus toimia hyödyllisenä ja jopa motivaation välineenä, mutta milloin ruminaatio johtaa itseään ruokkivaan oravan pyörään oli iso kysymys. Kysytkö itseltäsi kysymystä johon voit helposti vastata ja onko vastauksesta sinulle apua vai märehditkö yleismaallisia ei-vastattavissa olevia kysymyksiä?

-Ruminointiin kohdentuvassa terapiassa pyritään viemään mietintä konkreettisempiin, vahvemmin tietyssä tilanteessa kiinni olevaan suuntaan, jolloin ongelmanratkaisu ja myös väistämättömien asioiden hyväksyminen tulevat mahdollisiksi.

-Ruminaatio on laajempaa ja yleisempää, kontekstista irronnutta merkitysten tai seurauksien uhkien tulkitsemista. -Keskustelussa nostettiin esiin myös GAD:hen Wellsin Worrying tematiikka, jossa suunta on tulevaan ja ruminaatiossa enemmän menneeseen.

-Työskentelystä löydettiin myös yhteymäkohtia CBT:hen, HOTiin, CFT:hen ja työskentelytavoissa löytyi ketjuanalyysiä, funktionaalista analyysia ja mielikuvaan menemisen elementtejä. Työskentelytapa koettiin varsin integratiivisenä.

-Myötätuntotyöskentelyn avulla pyrittiin löytämään myötätuntoisempaa tapaa motivoida itseään kuin ruminaatio.

Tapaaminen antoi pohjaa tulossa olevaan webinaariin 20-21.5. minne voit vielä koulutuskalenteristamme.