Luote oy on hakeutunut konkurssiin

Hyvä Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen jäsen
Lähestymme raskain uutisin: yhdistyksemme omistaman yrityksen, Luote oy:n, viisitoistavuotinen
taival on päättynyt konkurssiin. Konkurssin taustalla olivat kasautuneet syyt useamman vuoden
ajalta. Konkurssi tarkoittaa sitä, että Luotteen kaikki toiminnot siirtyvät konkurssipesän
pesänhoitajan haltuun kunnes pesä on selvitetty kuukauden-kahden päästä.
Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry tekee kaiken voitavansa, jotta psykoterapeuttikoulutusten
jatkuminen turvataan. Tiedotamme psykoterapeuttikoulutusten opiskelijoille ja koulutuksissa
vastuurooleissa toimiville vielä erikseen. Yliopistojen yhteyshenkilöt ovat tietoisia tilanteesta.
Lars Mehlumin kansainvälinen kongressi 5.-6.6. pyritään järjestämään Helsingin Pasilan Haaga
Heliassa, jos suinkin mahdollista. Tämä tapahtuma on järjestetty muille kuin Luotteen varoille.
Seminaari kuitenkin siirtyy nyt konkurssipesän pesänhoitajan haltuun ja tiedotamme toteutumisesta
heti kun tiedämme lisää. Muutkin Luotteen koulutuskalenterissa olevat tapahtumat siirtyvät
pesänhoitajan haltuun ja niistä tiedotetaan tiedon lisääntyessä.
Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry (Luote oy:stä erillisenä) jatkaa toimintaansa normaalisti.
Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tulevat tapahtumat, kuten Kognitiivisen psykoterapian päivät
27.9. ja Varsovan jäsenmatka 22.8-25.8. toteutuvat normaalisti.
Tiedotamme seuraavan kerran viimeistään 17.5.
Pahoittelemme aiheutuvaa haittaa.

Maaria Koivisto, Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen puheenjohtaja
ja Kopsyn hallitus