Yksinkertainen on kaunista traumoissakin

Olen työskennellyt koko psykologi- ja psykoterapeuttiurani traumojen ja kriisien kanssa. Urani alussa läheisin esikuvakollegani oli traumaterapeutti, joka työnohjasi minua toimimaan traumatisoituneiden lasten ja vanhempien kanssa. Olin innoissani tästä työstä ja erityisesti ykköstyyppisesti traumatisoituneiden lasten ja vanhempien kanssa työskennellessäni sain nopeasti paljon myönteistä aikaan. Ajoittain traumoihin erikoistuneet kollegat painottivat sekä työn kompleksisuutta että hankaluutta ja suurta varovaisuutta työskentelyssä, joka helposti johti siihen, että jäätiin loputtomaan vakauttamisen tilaan. Pikku hiljaa minuun välittyi myös ymmärrys, että vaikeasti traumatisoituneet perheet ovat niin erityisen hankalia, ettei kenenkään muun kuin juuri tietynlaisen traumakoulutuksen käyneiden ole syytä työskennellä heidän kanssaan. Kyseessä oli varmaankin myös epärealistiset tavoitteet, mikään työskentely ei pysty auttamaan, surullista kylläkin, kaikkia traumatisoituneita lapsia ja perheitä.

Oulu on traumapsykoterapian kehto ja myöskin traumaterapian eri lähestymistavat alkoivat etääntymään toisistaan yhä enemmän 2000-luvun jälkeen. Sattumalta kuuluin Soili Poijulan vaikutuspiiriin, jossa kognitiivis-behavioraaliset menetelmät ja tutkimusnäyttö olivat keskeisiä. Kognitiivisen psykoterapian pariin päädyin, koska koulutus alkoi sopivaan aikaan. Olisin hakeutunut traumakoulutukseen, mutta sitä ei ollut silloin. Vet-koulutuksen kohdalla ratkaisi pragmaattisuus, vaikka tuttu traumaterapeutti suositteli traumapsykoterapiakoulutusta, niin järki voitti työnohjaajan ja kouluttajan pätevyyden saaminen tuntui merkityksellisemmältä kuin traumakoulutuksen käyminen. Kognitiiviset opinnot veivät mukanaan, tästä näkökulmasta katsellen työskentely oli sallivampaa ja joustavampaa. Löysin sekä skeematerapian että, korjaavamielikuvatyöskentelyn ja mindfulnessin, joiden kautta sain uusia keinoja traumatisoituneiden kohtaamiseen ja psykoterapiatyöhön. Sitten ajauduin uudelleen vuosien jälkeen Soili Poijulan työnohjaukseen ja Amy Hochin TF-CBT koulutukseen ja palikat alkoivat loksahdella paikoilleen. Ehkä voisinkin saada kaiken eli työskennellä traumatisoituneiden kanssa kognitiivisena psykoterapeuttina. Traumojen kanssa työskentelyssä lähdettiin liikkeelle käytännönläheisistä ja raikkaista näkökulmista kunkin lapsen ja perheen yksilöllisyyttä korostaen. Poissa oli hurmahenkisyys ja ryppyotsainen huoli siitä, että jos teet jotain pientä vääriin, niin koko terapia ja lapsen elämä on menetetty. TF-Cbtssä yhdistellään monia hyväksi todettuja elementtejä lasten käytöshäiriön hoidosta, psykoedukaatiosta, narratiivisuudesta, DKTsta ja Hotista.
Tietenkään tämäkään menetelmä ei sovi kaikille, mutta jos edes joku saa lyhyestä käytännönläheisestä työskentelystä apua, minusta sitä on oikeudenmukaista ja eettistä harkita. TF-CBTstä on suurin näyttö ykköstyypin traumojen hoidossa, jonkin verran näyttöä on myös kompleksisten traumojen kohdalla. Amyn avoin ja mutkaton tapa kouluttaa perus -CBTtä tuntui kovin virkistävältä ja hänen uskonsa lasten selviävyyteen tämän menetelmän avulla vaikeidenkin traumojen jälkeen oli vahvaa. Minusta tässä ajassa on tärkeä, että mahdollisimman monet osaavat tämän traumaintervention, jota voidaan käyttää mm. seksuaaliväkivaltaa kokeneiden lasten kohdalla. Näyttääkin siltä, että osa lapsista tarvitsee vielä pidempää työskentelyä, mutta TF-CBT voi olla hyvä alku. Olen kokenut menetelmän toimivana lasten kanssa myös osana pidempää terapiaa.

Hyviä kokemuksia minulla on myös TF-CBTstä lyhytterapeuttisena interventiona YTHSltä nuorten aikuisten kanssa ykköstyypin traumatyöskentelyssä. TF-CBT koulutuksessa olin samanaikaisesti traumapsykoterapeutti Tuija Turusen kanssa, joka rohkaisi minua käyttämään TF-CBTtä myös nuorille aikuisille. TF-CBT on alun perin kehitetty raiskattujen naisten kanssa työskentelyyn. Osa opiskelijoista on hyötynyt hämmästyttävän paljon lyhyestä 8-15 kerran TF-CBT-työskentelystä

-Reetta Aalto-Setälä, Kognitiivinen psykoterapeutti VET, psykologi

Amy Hoch on tulossa kouluttamaan Helsinkiin Tf-CBT menetelmästä Trauma-Focused CBT for Children and Adolescents: The Basics-koulutukseen 12.9.2019 – 13.9.2019

Katso tiedot ja ilmoittautuminen tästä: https://www.lyyti.in/TraumaFocused_CBT_for_Children_and_Adolescents_The_Basics_2006/fi