Uutuuskirja!

Lasten skeematerapia – käytännöllinen opas lasten ja vanhempien kanssa työskentelyyn

Alkuvuodesta 2022 julkaistavassa kirjassa esitetään käytännönläheisesti, miten skeematerapia ja erityisesti moodityö etenee lapsen kanssa. Opas on suunnattu lasten psykososiaalista ja hoidollista työtä sekä psykoterapiaa tekeville ammattilaisille.

Skeematerapia (Schema therapy)on yksi kognitiivisen psykoterapian muoto. Sen kehitti yhdysvaltalainen psykoterapeutti Jeffrey Young kollegoineen 1990-luvulla (Young, J. ym., suom. Tuulari, J., 2008).  Skeematerapiassa integroi­daan kognitiivista psykoterapiaa, tunnekeskeistä psykoterapiaa, hahmoterapiaa, psykodynaamista ja -analyyttista psykoterapiaa sekä kiintymyssuhde- ja objekti­suhdeteoriaa. Suuntaus on yleistynyt viime vuosina voimakkaasti.

Lasten ja nuorten skeematerapia (Schematherapy for children and adolescents) on uusi ja lupaava viitekehys lapsen ja hänen perheensä ymmärtämiseen ja hoitamiseen. Lasten skeematerapian työskentelyssä korostuvat elämyksellisyys, leikki sekä lapsen voimavarojen ja taitojen vahvistaminen. Erilaiset luovat interventiot ja menetelmät tuovat lasta ja perhettä auttavalle ammattilaiselle lisää vuorovaikutuksellisia välineitä. Lasten skeematerapia tapahtuu pääosin moodityöskentelyn avulla. Punainen lanka kaikessa on tavoittaa lapsen perustarpeet ja tukea vanhempia lapsen tarpeiden täyttymisessä.

Uusia näkökulmia, myönteistä palautetta

Alkuvuodesta julkaistava Arja Suovesi-Pöystin ja Reetta Aalto-Setälän toimittama Lasten skeematerapia – käytännöllinen opas lasten ja vanhempien kanssa työskentelyyn – on uraauurtava teos skeematerapian saralta. Kirjan tarkoitus on tuoda skeematerapeuttisia menetelmiä käyttöön kaikille lasten hoidollista työtä tekeville ammattilaisille ja myös tehdä Suomessa tunnetuksi skeematerapian viitekehystä lasten auttamisessa.

– Kliinisen kokemuksemme perusteella skeematerapian soveltaminen lasten ja vanhempien kanssa tuo selkeästi uutta lasten terapiaan. Lisäksi sekä lasten että vanhempien palaute on ollut myönteistä. He ovat kokeneet, että ongelmien ja reagointitapojen moodityöskentely ja perustarpeiden avaaminen konkreettisesti ja ymmärrettävät käsitteet tuovat yhteisen kielen kaikille osapuolille, Arja Suovesi-Pöysti kertoo.

Kirjassa esitellyt työmenetelmät soveltuvat parhaiten alkaen 5–6-vuotiaasta nuoruusikään asti. Oppaasta on jätetty pois nuorten skeematerapian kuvaami­nen.

-Nuoruusvaihde on omanlaisensa kehitysvaihe ja ansaitsee – toivottavasti myöhemmin oman skeematerapiaoppaan, Luote Oy:n toimitusjohtaja Anu Varstala sanoo.

Lasten skeematerapia -opas koostuu kolmesta luvusta, joissa ensimmäisessä esitellään skeematerapian taustaa ja käsitteitä. Tästä edetään käytännönläheiseen osuuteen, jossa avataan skeematerapian ja erityisesti moodityöskentelyn etenemistä lapsen kanssa. Samalla tutuiksi tulevat erilaiset käsitteet ja työmenetelmät. Kirjan kolmannessa osuudessa keskitytään skeematerapian vanhempainohjaukseen käytännön esimerkein.

Lasten skeematerapia – opas julkaistaan alkuvuodesta 2022.

Kirjan voi tilata Luote Oy:n verkkokaupasta

Kirjan tekijät:

Arja Suovesi-Pöysti

Laillistettu psykologi, perheneuvolan erikoistumiskoulutus, kognitiivinen kouluttajap­sykoterapeutti, EMDR-terapeutti, lasten ja nuorten EMDR I-taso, sertifioitu lasten ja nuorten skeematerapeutti (ISST)

Reetta Aalto-Setälä

Laillistettu psykologi, kognitiivinen kouluttajapsykoterapeutti sr, TK-KKT-terapeutti, Theraplay-työnohjaaja, lasten ja nuorten skeematerapiakoulutuksessa (ISST)

Susan Laitala

Sairaanhoitaja AMK, erikoistunut mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyöhön, neuropsyki­atrinen COACH, ADI-R kouluttaja, yritysjohtamisen tutkinto, lasten ja nuorten skeema­terapeuttikoulutuksessa (ISST)

Kuvateksti (kannen kuva): Lasten skeematerapia – käytännöllinen opas lasten ja vanhempien kanssa työskentelyyn – sisältää kuvia keskeisistä moodeista, jotka kirjaan on työstänyt kuvataiteilija Petra Heikkilä. Eläinmoodikortit ovat mukana.