TUNNEKESKEISEN PSYKOTERAPIAN SIG

SIG (special interest group) toimii Suomen kognitiivisen psykoterapia yhdistyksen alaisena tunnekeskeistä psykoterapiaa maassamme edistävänä ryhmänä, jolla ei ole erillistä jäsenmaksua. SIG perustettiin tammikuussa 2022 ja on avoin kaikille tunnekeskeisestä psykoterapiasta kiinnostuneille Kognitiivisen psykoterapiayhdistyksen jäsenille. SIG:n työrukkasena toimii psykoterapeutit Irena Miettinen, Mervi Koivisto, Terhi Tammi ja Tiina Paju.

Irena Miettinen, Kognitiivinen kouluttajapsykoterapeutti (TM, psyk.sh) on Kognitiivisen psykoterapiakeskus Luote Oy:n kouluttaja. Hän on opiskellut Torontossa Yorkin yliopistossa prof. Greenbergin oppilaana ISEFT:n hyväksymäksi tunnekeskeiseksi terapeutiksi (EFT Therapist, Completion of Basic EFT Training). Irena Miettinen on ollut tuomassa tunnekeskeisen terapian (EFT) osaamista Suomeen. Hän on kouluttanut tunnekeskeisestä terapiasta Kognitiivisen psykoterapiayhdistyksen sekä Kognitiivisen psykoterapiakeskus Luote Oy:n koulutuksissa vuodesta 2009. 

Irena on kouluttanut tunnekeskeisestä terapiasta useissa eri psykoterapeuttikoulutuksissa sekä sairaanhoitopiireissä ja hän toimii myös tunnekeskeisen terapian työnohjaajana.

 

Mervi Koivisto, kognitiivinen kouluttajapsykoterapeutti (PsM) on Kognitiivisen psykoterapiakeskus Luote Oy:n kouluttaja. Hän on kiinnostunut terapeuttisesta muutoksesta ja on etsinyt vaihtoehtoisia tapoja työskennellä asiakkaidensa kanssa kokemuksellisella tasolla löytäen niitä mm. tunnekeskeisen terapian koulutuksista kotimaasta ja ulkomailta. Hän on aloittanut opinnot ISEFT:n hyväksymäksi terapeutiksi Rhonda Goldmanin opetuksessa.

Mervi kouluttaa tunnekeskeisestä työskentelystä ja terapiasta sekä toimii näiden oppien ohjaamana myös työnohjaajana.

 

 

Terhi Tammi, Kognitiivinen kouluttajapsykoterapeuttiopiskelija, (PsM) on Kognitiivisen psykoterapeuttikeskus Luote Oy:n kouluttajaopiskelija (2021-2022). Hän on kiinnostunut ISEFT:n hyväksymästä tunnekeskeisestä psykoterapiasta ja on tehnyt aiheesta kouluttajakoulutuksen lopputyönsä sekä kouluttautunut Luote Oy:n ja ISEFT:n koulutuksissa.

Terhi Tammi on valmistunut v. 2021 myös Sto ry:n hyväksymäksi työnohjaajaksi ja työnohjaa psykoterapeutteja, esihenkilöitä ja eri alojen sotetoimijoita aiheen parissa. Kiinnostus tunnekeskeiseen psykoterapiatyöhön on ollut Terhille psykoterapeuttina toimimisessa keskeistä ja tavoitteena on jatkaa kouluttautumista EFT sertifioiduksi psykoterapeutiksi vuoden 2022-2023 aikana.

 

Tiina Paju, Kognitiivinen kouluttajapsykoterapeuttiopiskelija, (psyk.sh) on Kognitiivisen psykoterapeuttikeskus Luote Oy:n kouluttajaopiskelija (2021-2022). Hän on kiinnostunut ISEFT:n hyväksymästä tunnekeskeisestä psykoterapiasta ja on tehnyt aiheesta kouluttajakoulutuksen lopputyönsä sekä kouluttautunut Luote Oy:n ja ISEFT:n koulutuksissa. 

Tiina Paju on opiskellut psykoterapeutiksi valmistumisensa jälkeen fokusoituneesti tunnekeskeisen psykoterapian työvälineisiin Suomessa ja työnohjaa psykoterapeutteja aiheen parissa. EFT on ollut vaikuttavaa Tiinalle erityisesti sen toimivuudesta erilaisten psyykkisten häiriöiden hoidossa.