Tiedote

Luote Oy:n hallitus nimitti 23.8.2021 pitämässään kokouksessa Anu Varstalan yhtiön toimitusjohtajaksi määräajaksi 23.8.2021 – 31.8.2022 Susan Laitalan kanssa sovitun poissaolon ajaksi. Lisäksi todettiin, että Varstalan toimikautta toimitusjohtajana on mahdollista jatkaa määräajan jälkeenkin tilanteen niin edellyttäessä (jatko-optio). Hallituksen päätös oli yksimielinen.

 

Pia Charpentier                                                  Anu Varstala

Hallituksen pj                                                      Toimitusjohtaja