Tiedote osoitteenmuutoksesta!

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy postiosoite muuttuu 16.9.2021 lähtien.

Vanha osoite:    Annankatu 31-33 c 42, 00100 Helsinki

Uusi osoite:       Erottajankatu 15-17, 00130 Helsinki

Ystävällisin terveisin
Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy