Mitä Sinä Tiedät? – terapiakortit avuksi lasten traumahoidossa

MITÄ SINÄ TIEDÄT? – TERAPIAKORTIT AVUKSI LASTEN TRAUMAHOIDOSSA

”Mmm, mä olen miettinyt tai ku, mä ehkä oon myös vähän pitänyt sitä omana syynä”

Lapsiin kohdistuva väkivalta on maailmanlaajuinen kansanterveydellinen ongelma. Yleisesti tiedetään, että väkivallan kokemuksilla on pitkäkestoiset kielteiset vaikutukset lapsen kehitykseen, terveyteen ja turvallisuuden tunteeseen. Lapsen lähisuhteissa ja hoivaympäristössä tapahtuva väkivalta on lapselle äärimmäisen hämmentävää ja traumatisoivaa. Lapsi harvoin ymmärtää aikuisen väkivaltaista käyttäytymistä ja sitä, miksi rakas ihminen satuttaa. Lapsi etsii usein syyn itsestä, omasta toiminnasta ja häpeää tapahtunutta. Harva lapsi kertoo väkivallasta ja moni syyttää siitä itseään vuosia. Väkivallan aiheuttamia traumoja käsitellään valitettavan usein vasta aikuisuudessa – psykoterapeutin vastaanotolla.

Rohkeutta ja uskallusta lapsen väkivaltakokemusten käsittelyyn

Tänään julkaistavat Mitä sinä tiedät-kortit on kehitetty osana traumafokusoitua kognitiivis-behavioraalista psykoterapiamenetelmää (TF-CBT), joka on todettu tehokkaaksi hoitomuodoksi lasten traumojen hoidossa (Käypähoito 2014). ’Kysymys ja vastaus’ -tyyppinen korttipeli on suunniteltu apukeinoksi lasten ja aikuisten välisiin keskusteluihin lasten kokemasta seksuaaliväkivallasta, pahoinpitelystä ja perheväkivallasta. Vakavista ja monimutkaisista aiheista huolimatta pelin tarkoituksena on auttaa lapsia ja heidän perheitään voimaantumaan ja käsittelemään vaikeita tapahtumia. Kortit antavat ammattilaisille rohkeutta ja uskallusta käsitellä lapsen väkivallan kokemuksia. Ne auttavat lapsen traumaattisiin kokemuksiin liittyvien ajatuksien, tunteiden ja käyttäytymisen yhdessä tutkimista, väärien käsitysten oikaisua ja psykoedukaation antamista.

Tutkimusten mukaan lapsen selviytyminen väkivallasta on aina yhteydessä hänen saamaansa tukeen ja ymmärrykseen. Mitä sinä tiedät – kortit ovat erinomainen tapa auttaa lasta selviytymään kokemastaan

Suojellaan Lapsia ry:n toiminnan johtaja ja erityisasiantuntija, sosiaalipsykologi, kognitiivinen psykoterapeutti Nina Vaaranen-Valkonen & Psykologi, Kognitiivinen vaativan erityistason psykoterapeutti, Reetta Aalto-Setälä


Nina Vaaranen-Valkonen

Reetta Aalto-Setälä

 

LISÄÄ TIETOA KORTEISTA JA KOULUTUKSISTA: 

WWW.LUOTE.FI/KOULUTUSKALENTERI TAI LUOTE@LUOTE.FI 

KORTTEJA VOI TILATA OSOITTEESSA HTTPS://LUOTE.FI/JULKAISUT