LUOTTEELLE UUSI TOIMITUSJOHTAJA 1.4.2019 alkaen

Hei Olen Susan Laitala ja näin 40 -vuotiaana uuden ison äärellä. Tie tähän asti on ollut monivaiheinen, mutta päämäärä selkeä. Olen aina kokenut kognitiivisen psykoterapian omakseni. Alan opiskelujen jälkeen, 2000 luvun alussa tein töitä niin kuntoutus-, kuin tutkimustyössä julkisen ja yksityisen puolen toimijana Neuropsykiatrian alueella. Koin silloin kognitiivisen psykoterapian viitekehyksen merkitykselliseksi omassa työssäni ja lähdinkin opiskelemaan kognitiivista psykoterapiaa vuonna 2008 ensimmäisen kerran. Nuo opinnot jäivät kuitenkin kesken oman lapsen sairastumisen takia. Viitekehys on aina ollut minulle kovin rakas, joten hakeuduin opintoihin uudelleen vuonna 2014. Tuolloin pääsin silloin tutustumaan myös kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen ja Luotteen toimintaan. Luotteen hakiessa koulutuskoordinaattoria tiesin heti, että sitä työtä minun on haettava. Olin työskennellyt aiemmin tutkimushoitajana, josta sain hyvän pohjan koordinaattorin työhön. Onnekseni tulin valituksi ja olen saanut kasvaa työssäni ja kehittää itseäni Luotteen toimissa kohti uusia isompia saappaita. Nyt olenkin suuren kasvun edessä. Olen aiemmin toiminut osakkaana kahdessa eri lääkäri ja kuntoutuskeskuksessa ja johtanut Neuropsykiatrista tiimiä, sekä suorittanut yritysjohtamisen ammattitutkintoon 2011. Anna-Maijan siirtyessä toimitusjohtajuudesta sivuun ja jääden enemmän Luotteen kehittämisen taustajoukkoihin ja konsultiksi, koin vahvaa kutsumusta kasvaa toimitusjohtajaksi. Tiedostan olevani johtajana vielä kehityskasvuni alkutaipaleella, mutta haluan kehittyä tehtävässäni hyväksi toimitusjohtajaksi ja kehittää Luotetta vielä vahvemmaksi toimijaksi.

Anna-Maijan johtamana Luote on kehittynyt vakaaksi toimijaksi kognitiivisen psykoterapian koulutuksen saralla ja tästä on hyvä lähteä luotsaamaan Luotetta vielä näkyvämmäksi toimijaksi Sote -toimialalla

Anna-Maijan tervehdys:

Susan on jo ’pitkän linjan’ Luotelainen. Hän aloitti koulutuskoordinaattorin tehtävissä helmikuussa 2016 ja hänen tehtävänsä ja vastuunsa on kasvanut tässä vuosien varrella. Hän on tuonut Luotteeseen erityisesti vahvuutta näkyvyyteen ja markkinointiin – on facebook, uudistetut nettisivut, logot ja sloganit sekä blogit ja uutena tulossa mm. webinaarit… Seminaarikoulutusten ja kurssien tarjonta on monipuolistunut näinä vuosina todella paljon. Uudessa tehtävässä on toki paljon opeteltavaa ja kasvettavaa uuteen rooliin, kuten aina uuden edessä, vaan vahva pohja Luotteen toimintojen ja psykoterapian kentän tuntemuksen kautta hänellä on jo näihin haasteisiin. Olemme iloisia, että intoa ja motivaatiota näihin uusiin haasteisiin hänellä on runsaasti. Susan on ollut myös aktiivinen kehittämään jäsenkyselyjä ja mm. ’kouluttajatoria’, toivonkin että kaikki osallistumme jatkossa Luotteen kehittämiseen tuomalla ideoita, toiveita, tarpeita ja palautetta mahdollisimman aktiivisesti. Näin takaamme, että Luote pystyy parhaiten palvelemaan meitä kaikkia ammatillisissa haasteissamme. Onnea Susanille uuteen tehtävään!!!

Minä jään nyt tästä roolista ’takavasemmalle’ konsultiksi, pyrkien mahdollisimman hyvin kaikkia Luotteen toimijoita tukemaan tästä roolista käsin. Ja olen mukana tietenkin osallistumalla koulutuksiin ja koulutusten kehittämiseen edelleen monin tavoin.