Luote Oy:ssa vahdinvaihto lähestyy!

Luote Oy:ssä alkaa vahdinvaihdon aika lähestyä. Uusi toimitusjohtaja Sari Kotaja ottaa ohjat käsiinsä 1.10.2017 lähtien! Hän on jo koko kesän ajan hiljakseen perehtynyt Luote Oy:n nykytoimintaan, historiaan ja tuleviin suunnitelmiin ja haasteisiin mm. osallistumalla Luotteen ja Kopsyn yhteiseen strategiapäivään elokuussa. Ja useita neuvonpitoja on pidetty Luotteen toimijoiden kesken Sarin kanssa, skypellä, kasvokkain ja puhelimitse…. Toimialajohtajat ja koulutuskoordinaattori sekä hallituksen pj Kristiina Fromholz-Mäki ovat hänen kanssaan kokoustaneet. Intoa, energiaa ja ideoita on Sarilla matkassa ja se on tärkeää. Anna-Maija siirtyy ’takavasemmalle’ ja jatkaa Luotteen hallituksessa sekä johtotiimin konsulttina.

Anna-Maija: ”Tuntuu tosi hyvälle luovuttaa toimitusjohtajuus Sarille, joka on työhön todella ryhtynyt paneutumaan, lisäksi meillä on jo ennestään tieto-taitoa huimasti, Susan Laitala luotsaa seminaarikoulutuksien suunnittelua ja toteutusta sekä terapeuttikeskusten asioita, Virpi Ylijukuri on ottanut psykoterapeuttikoulutukset asiantuntevasti haltuunsa ja Seppo Anttonen syvällisellä koulutusten ymmärryksellä hoitaa toimipaikkakoulutusten sarkaa Sarin kanssa yhdessä. Kristiina Fromholtz-Mäki jatkaa Luotteen hallituksen puheenjohtajana ja hänen vahva näkemyksenä vie vakaasti suuria linjoja eteenpäin! Luotteen ja Kopsyn hallitukset kaikkinensa ovat myös tuoneet vahvan panoksensa ja sitoutumisensa Luotteen kehittämiseen ja kaikenlaista uutta ja antoisaa on viritteillä!”

Sari: ”Hurjan työn on Anna-Maija viime vuosina tehnyt ja suuriin saappaisiin olen astumassa. Luote ja sen tarjonta on hyvässä kunnossa, kiitos Anna-Maijan ja kaikkien toimijoiden organisaattoreista jokaiseen käytännön toteuttajaan. Meillä on hyvä maine ja vahvat suosittelijat, ja teemme korkealaatuista työtä, josta kaikki saamme olla ylpeitä. Tunnelmat ovat hyvin luottavat – Luotteen toimintaa on ilo lähteä luotsaamaan.”

Kristiina: ”Hallituksen pj:n roolista katsottuna totean koko Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n jäsenistön ( jota myös itse edustan) ja Luote Oy:n yrityksen puolesta, että olemme olleet todella onnekkaita, että saimme Anna-Maijan mukaan Luote Oy:n toimintaan tukemaan Luote Oy:n vahvaa kehittymis- ja kehittämisvaihetta 1.1.2014-1.10.2017 – neljä työntäyteistä vuotta. Anna-Maijan psykoterapian ja psykoterapian kouluttamisen osaamisen, kokemuksen, motivaation, sitoutuneisuuden ja kehittämishalukkuuden kombinaatio on ollut Luote Oy:n kasvulle sekä henkisen toimintakulttuurin muodostumiselle korvaamaton. Myös hänen persoonallinen työtapansa, itseä ja omaa panostaan ja syvää osaamistaan esille tuomaton mutta kaikkeen keskeneräiseen nopeasti ja rakentavasti ja asioita loppuun vievästi tarttuva, on luonut vahvan yhteistyöhenkisen ja liiketoimintaympäristössä tarpeellisen tavoitteellisen tekemisen toimintakulttuurin pohjan. Haluan myös henkilökohtaisesti kiittää syvästä ja hyvästä yhteistyöstä näiden yhteistyövuosien aikana, on ollut ilo tehdä yhteistyötä, jossa voin aidosti välittää Sinusta niin paljon – enkä halua tämän edes loppuvan tämän työroolin loppumiseen. Toivon Sinulle mukavia hetkiä ensin vähän henkeä vetäen ja leväten, ja sen jälkeen on Luote Oy:ssä monta erilaista toimintaa, jossa osaamisesi jakokemuksesi eri toimintatavalla ja eri rooleissa jatkavat Luote Oy:n kehittämistä J”