Luote Oy:n toiminta on laajentunut voimakkaasti viime vuosina ja olemme vahvistaneet johtotiimiämme valitsemalla osa-aikaiseksi varatoimitusjohtajaksi Susan Laitalan 1.8.2018 alkaen. Susan on jo reilun parin vuoden ajan toiminut Luote Oy:n koulutuskoordinaattorina ja koulutusvastaavana ansioituneesti. Hänen työpanoksensa ansiosta olemme pystyneet laajentamaan ja monipuolistamaan koulutustarjontaamme todella runsaasti ja hän on toiminut primus motorina useiden toimintojen kehittämisessä mm. koulutuskalenteri, facebooktiedotus.

Varatoimitusjohtajana toimenkuvaan kuuluukin erityisesti Luote Oy: tiedotuksen ja näkyvyyden kehittäminen. Lisäksi tehtävään sisältyy kansainvälisten koulutusten hoitamista sekä lisääntyvää vastuuta Luote Oy:n toimintojen strategisesta suunnittelusta ja taloushallinnosta. Tämän myötä minä toimitusjohtajana voin siis myös keventää työkuormaani jatkossa.

Olen todella iloinen, että saamme vahvistettua Luote Oy:n tiimiä Susanin monipuolisella alan tuntemuksella sekä innostuneella ja innovatiivisella otteella ja olemuksella!

Anna-Maija, tj, Luote Oy

Seminaarikoulutuksista vastaavasta Varatoimitusjohtajaksi,

Kun kuulin hakuun tulevasta varatoimitusjohtajan paikasta, pohdin itsekseni, voisinko hakea sitä? Näitä reilua kahta vuotta peilatessani, jotka olen saanut viettää Luotteen toiminnassa mukana, oli helppo vastata KYLLÄ! Olen kokenut nämä vuodet hyvin innostavina ja monipuolisina, joskin myös sopivasti haasteellisina.

Kysymys siitä, mitä minulla olisi tarjottavana tai mitä lisäarvoa voisin tuoda Luotteelle, olikin hankalampi. Luote on jo nyt varsin hyvin toimiva ja kehittyvä yritys. Luotteen koulutusohjelmat ovat saaneet erittäin hyvää palautetta asiakkailta ja viime vuosina Luotteen prosesseja ja infrastruktuuria on vahvistettu. Panos, jonka koen jo nyt antaneeni Luotteelle, on seminaarikoulutusten järjestämistä helpottava ja käyttäjäystävällisempi, ajanmukainen tapahtumajärjestelmä. Järjestelmän avulla on ollut helpompi parantaa ja monipuolistaa tapahtumaviestintää koulutukseen osallistujille sekä teille, Kopsy ry:n jäsenille että myös yhdistyksen ulkopuolelta tuleville osallistujille ja nähdä reaaliajassa koulutusten ilmoittautumistilanteet. Toisena panoksenani käynnistin sometiedottamisen Facebookin kautta, sekä nettisivujen uudistamisen.

Voisinko tarjota enemmän, pystyisinkö hoitamaan suurempaa osaa Luotteen toiminnoista ja hallita kokonaisempaa kuvaa Luotteesta?

Aion varmasti tehdä parhaani! Se on jo helpompi luvata.

Haluaisin jatkaa työtä niillä alueilla, joilla olen toiminut ja ottaa uudeksi haasteeksi ensimmäisenä Luotteen näkyvyyden vahvistamisen sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä laajemmin. Koen tärkeäksi nostaa vielä paremmin esille Luotteen vahvuuden – OSAAMISEN –erityisesti kouluttajien osaamisen -ja vahvistaa hyvien koulutustuotteidemme näkymistä sote-alueen muillekin toimijoille. Yhden asian, jonka olen oppinut palautteita lukiessani (ja niitä olen lukenut paljon) on se, että koulutuksemme ovat antaneet osallistujille omaan työhön eväitä, keinoja ja intoa lähteä kokeilemaan oppeja potilastyössä. Se, jos mikä parantaa myös työmotivaatiota ja keventää työtaakkaa. Ja siten vahvistaa terapiapalveluja potilaille.

Entä oma osaamiseni? Kaikkea voi oppia ja työ tekijäänsä opettaa, joskus kovastikin kantapään kautta. Osaamista minulle on kertynyt kahdesta osakkuudesta terveysalan yrityksissä, tiimin vetämisestä ja hallitustyöskentelystä. Kognitiivisen psykoterapian ja psykoterapian kouluttamisen kokemusta löytyy niin julkisen kuin yksityisen sektorin puolelta, sekä myös tiedetutkimuksesta. Taskusta löytyy sekä psykoterapeuttipätevyys että Yritysjohtamisen tutkinto, jossa perehdyin osaamisen johtamiseen.

Toivon, että lähetätte minulle aktiivisesti ideoita ja palautetta Luote Oy:n kehittämiseen liittyen!

Kesäisin terveisin ja uutta innolla odottaen,

Susan 😊