Lasten ja nuorten skeematerapia Suomessa ja maailmalla

Innostuksemme lasten skeematerapiaan sai pontta kesäkuussa 2016 Pietarin valkeissa öissä, Nevan risteilyllä käydyissä keskusteluissa Reetan, Jorma Fredrikssonin, Arjan ja Katri Salon kanssa. Juttumme sivusivat myös mennyttä, sitä miten vielä muutama vuosikymmen sitten ei olisi voinut uskoa, että opiskelemme Pietarissa skeematerapiaa.   Jorma toi myös oman näkökulmansa aiheeseen opiskeluajoiltaan vuosikymmenten takaa. Osallistuimme tuolloin SST:n (International Society of Schema Therapy) konferenssiin, jossa Christof Loose piti Maria Galimzyanova apunaan workshoppia lasten ja nuorten skeematerapiasta ja se oli hyvin innostavaa. Myös Joan Farrell ja Ida Shaw epävakaiden skeematerapian hoidosta olivat intensiivisiä ja mukaansa vangitsevia kuten aina.

Pietarissa törmäsimme ensimmäistä kertaa lasten skeematerapian välineiden paljouteen. Isoja värikkäitä käsinukkeja, ilmeikkäitä sorminukkeja, kaiken kirjavia silmälaseja, hurjia hirviöitä, monen kokoisia maatuskoja. Mietimme, onkohan tässä järkeä, löytyykö tämän tavaravuoren takaa jotain uutta ja erilaista lasten kognitiiviseen terapiaan? Mitä enemmän olemme perehtyneet lasten ja nuorten skeematerapiaan, sitä vakuuttuneemmiksi olemme tulleet, että tätä juuri olemme kaivanneet. Tässä viitekehtyksessä on jotain hyvin tuttua ja paljon käytännönläheistä työtapaa lasten kognitiivisesta, kognitiivisbehavioraalisesta terapiasta sekä myös leikkiterapiasta, ja kuitenkin sopivasti jotain uutta ja syvempää ymmärrystä siihen, miten tavoittaa lapsen tunnekokemuksia, sisäistä maailmaa. Lasten ja nuorten skeematerapiassa uskalletaan käyttää ja soveltaa mielikuvatyöskentelyä ja tuolitekniikoita ja leikillisyyden kautta lapsen ikätasolle sopivaksi. Ehkä tärkeintä kuitenkin on lapsen perustarpeiden tuominen keskeiseksi ja näkyväksi osaksi lapsen kognitiivista terapiaa. Skeematerapian vanhempainohjaus pyrkii sekin kohtaamaan ja korjaamaan myös vanhemman omia tarpeita, tunnekokemuksia, skeemoja ja moodeja eikä muutostyö siten kohdistu vain lapseen.

Pietarista lähteneen innostuksen kannustamana Luote Oy järjesti Helsingissä Christofin johdolla ensimmäisen ISST:n alaisen lasten ja nuorten skeematerapiakoulutuksen vuonna 2017 (Schematherapy for Children and Adolecsent, ST-CA), johon me kirjoittajat ja kymmenisen muuta, pääosin kognitiivista psykoterapeuttia tai psykologia osallistuimme. Lasten ja nuorten skeematerapia on kehittynyt pääosin Saksassa Loosen ja kollegoiden toimesta. Susan lähti koulutuksen innoittamana selvittelemään, miten voisimme saada suomenkielisen lasten skeematerapiaoppaan. Sillä hetkellä oli olemassa vain saksankielisellä kaksi kirjaa sekä englanninkielinen koulutusmateriaali. Oppaalle tuntui siis olevan iso tarve juuri siinä hetkessä. Hänen selvittelyiden ja innostuksesta voimaantuneina ja Luotteen lupautuessa kustantajaksi, aloimme kirjoittaa lasten skeematerapiakirjaa. Ja nyt se on juuri julkaistu nimellä Lasten skeematerapia- käytännöllinen opas lasten ja vanhempien kanssa työskentelyyn. Siinä esittelemme lasten ja nuorten skeematerapian teoriaa, käsitteitä, tarpeita ja työtapoja sekä lasten työskentelyyn että vanhempien ohjaukseen.

Lasten ja nuorten skeematerapian kouluttaja/työnohjaajia on maailmassa reilu 30 (https://schematherapysociety.org/Child-and-Adolescent-Certifcation). Suomessa meillä on nyt kaksi sertifioitua lasten ja nuorten skeematerapeuttia (Arja Suovesi-Pöysti ja Niina Jukkara) ja kohta lisää tulossa! Kliininen kokemus lasten ja nuorten sovelluksesta on maailmalla ja meillä Suomessa todella lupaavaa. Tutkimusta tarvittaisiin lisää varsinkin lasten sovelluksesta, sen sijaan nuorten skeematerapiaa on tutkittu jonkin verran. Tule sinäkin innostumaan kanssamme!

Kiitämme oppaasta erityisesti kouluttajaamme ja työnohjaajaamme Christofia ja toista työnohjaajaamme Mariaa, että he ovat innoittaneet meidät tähän uuteen viitekehykseen ja tuoneet Suomeen Lasten ja nuorten skeematerapian uusia tuulia! Kiitämme lämpimästi kaikkia potilaitamme, jotka ovat antaneet suostumuksensa esimerkkien käyttöön oppaassa. Kuvaukset ovat muutettu siten, että tunnistettavuus ei ole mahdollista. Suurkiitos myös kirjoittamisprosessin tuessa ja tekstin kommentoinnissa Jyrki Tuularille, pidit skeematerapian perusteet meille kirkkaina. Erityiskiitos Minna Koskiselle, autoit meitä tekstin luettavuuden kanssa. Kiitos Jorma Fredrikssonille tärkeistä kommenteista. Kiitämme Kognitiivisen psykoterapian yhdistystä apurahasta oppaan kirjoittamiseen.

 

Nyt vihdoin kirja on valmis ja olemme toimittaneet sen myös työnohjaajillemme Christofille ja Marialle. Vuosien kirjoittamisprosessia on hidastanut, elämään kuuluvat varjot. Tällä hetkellä meillä kaikilla on suuri huoli Euroopassa olevasta sodasta ja erityisesti lasten tilanteesta ja selviytymisestä. Kirjanen sisältää myös taiteilija Petran Heikkilän tekemät moodikortit ja valitsimme tähän kirjoitukseen Iloisen Lapsen -moodin, joka on, sattumoisin, Ukrainan väreissä. Ehkä tämän kuvan avulla usko turvallisesta, huolettomasta ja leikkisästä tulevaisuudesta maailman lapsille vahvistuu.

Arja Suovesi-Pöysti, Reetta Aalto-Setälä ja Susan Laitala

Kirjoittajat ovat lasten Skeemakirjan kirjoittajat. Kirjoitus on mukailtu kirjan esipuheesta.