Kouluttajahaastattelu: Satu Kaski tuntee taiteen ja urheilun henkiset haasteet

Sarjassa esittelemme kouluttajiamme kentältä. Tällä kertaa vuorossa on psykologian tohtori, kouluttajapsykoterapeutti Satu Kaski.

Satu Kaski, kerro hieman itsestäsi: kuka olet ja mihin olet erikoistunut?

Olen toiminut urheilun ja taiteen parissa oikeastaan koko urani ajan. Erikoisosaamistani on kliininen urheilu- ja taiteenpsykologia, jossa suorituskyvyn hiominen ja henkinen valmentautuminen päämäärien saavuttamiseksi ovat keskeisiä asioita. Työuraani on kuulunut myös kliininen työ esimerkiksi psykiatrisen sairaalan kuntoutuspuolella.

Työssäni yhdistän psykoterapiaan tietoiseen läsnäoloon liittyviä oivalluksiani, joita olen saanut mindfulness-koulutuksen kautta. Koska olen urallani tehnyt paljon töitä urheilijoiden kanssa, myös keholliset menetelmät ovat aina olleet osa lähestymistapaani. Opiskelin aikoinaan Jyväskylän liikuntatieteellisessä tiedekunnassa sekä olen suorittanut valmentajan ammattitutkinnon ja personal trainer -koulutuksen. Psykoterapian kentällä olen erikoistunut skeematerapiaan.

Millainen on ollut opinto- ja urapolkusi ja missä työskentelet tällä hetkellä?

Valmistuin Jyväskylän psykologian laitokselta maisteriksi 90-luvun alkupuolella. Vuonna 2001 valmistuneessa lisensiaattityössäni erikoistuin psykoterapiaan. Väittelin tohtoriksi Tampereen yliopistossa vuonna 2014.

Polkuni psykoterapian parissa alkoi 90-luvulla Antero Toskalan psykoterapiakoulutuksesta, josta jatkoin ylemmän tason terapiakoulutukseen. Valmistuin kouluttajatason psykoterapeutiksi vuonna 2010.

Työskentelin aikoinaan muun muassa psykiatrisessa sairaalassa kuntoutuspsykologina, kuulonäkövammaisten lasten kuntoutuskeskuksessa sekä koulupsykologina ja psykologian opettajana.

Olen toiminut ammatinharjoittajana lähes koko urani ajan. Yritykseni Clear mind Oy:n lisäksi toimin johtajana perustamassani UTHA Oy:ssä, joka keskittyy urheilijoiden, taiteilijoiden ja huippusuorituksen parissa työskentelevien henkiseen terveyteen.

Kerro jokin elävästi mieleen jäänyt muisto opintojesi tai urasi ajalta

Mieleeni juolahtaa muisto vuodelta 1986, jolloin aloitin maisterinopinnot Jyväskylän yliopistossa. Ensimmäisessä tutortapaamisessa kauhistelimme ryhmän kanssa sitä, miten ikinä selviäisimme englanninkielisestä kirjallisuudesta. Esillä oli ”Introduction to Psychology” -teos, ja sanoin ääneen, etten edes ymmärrä, mitä tuo ”introduction” tarkoittaa. Muut pitivät tätä hyvänä heittona ja vitsinä. Nauroin kepeästi itsekin, vaikka en oikeasti tiennyt, mitä sana tarkoittaa. Sittemmin englannin kieli on kuulunut keskeisesti työhöni aina opinnoista työelämään.

Mitä erityistä otat huomioon, kun työskentelet kouluttajana ja asiakastyössä?

Pyrin asettautumaan aina siihen, missä olen. Pyrin hahmottamaan, mikä on asiakkaan niin kutsuttu ”kaipuu”. Asiakkaan ja koulutettavien tarpeista käsin työskentely on aivan oleellista. Kouluttajana pohdin aina etukäteen, mitä osaamista, taitoja ja tietoa koulutettavilla tulisi olla koulutuksen päätyttyä. Nämä tavoitteet vaihtelevat koulutuksesta toiseen riippuen esimerkiksi opintojakson kestosta.

Asiakastyössä asiakas määrittelee, mitä hän toivoo saavansa yhteiseltä matkalta. Autan asiakasta keskittymällä matkan ajan niihin asioihin, jotka minun ”valistuneen arvaukseni” perusteella johdattavat parhaiten tavoitteen saavuttamisessa.

Mitä tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on?

Psykoterapian saralla suunnitelmani liittyvät skeematerapiaosaamisen vahvistamiseen ja Suomen skeematerapia ja psykoterapiaosaamisen kansainväliseen nostamiseen ISST:ssä. Kliinisen urheilu- ja taiteenpsykologian saralla skeematerapian ja muiden kognitiivisten psykoterapiamenetelmien osaamisen kehittäminen on itselleni tärkeää, myös kansainvälisesti.

Sadun tulevia koulutuksia: