Kouluttajahaastattelu: Marianne Alonen

Haastattelimme Marianne Alosta, joka kouluttaa Luotteella kehollisista menetelmistä kognitiivisessa psykoterapiassa.

 

1. Kerro hieman itsestäsi, kuka olet ja mihin olet erikoistunut?

Olen Marianne Alonen, psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti sekä kouluttajapsykoterapeutti. Kotini on Keski-Suomessa, mutta juureni ovat Etelä-Pohjanmaalla. Minua kiinnostavat ja olen kouluttautunut erityisesti kehollisissa menetelmissä, mm. psykofyysinen psykoterapia, psykofyysinen hengitysterapia, sensorimotorinen psykoterapia, emdr.

2. Missä olet opiskellut ja työskennellyt / työskentelet tällä hetkellä?

Tällä hetkellä työskentelen yrittäjänä, ja työni koostuu psykoterapiatyöstä, työnohjaustyöstä ja kouluttamisesta. Teen työtä aikuisten ja nuorten kanssa. Aikaisemmin olen työskennellyt aikuispsykiatrian poliklikikalla ja urani alkuvaiheessa ja opiskeluaikananani myös työterveyspsykologian ja henkilöarvioinnin puolella.

3. Kerro jokin elävästi mieleen jäänyt muisto opintojesi tai työsi ajalta

Vain yhtä on vaikea nimetä. Suurten oivallusten hetket ovat merkittäviä ja usein tässä työssä myös jaettuja. Viime aikoina isoimmat, terapiahuoneen ulkopuolella tapahtuneet oivallukset ovat olleet kehollisissa koulutuksissa muiden kanssa kokemuksellisia harjoituksia tehdessä. Kun olemme harjoitelleet vaikkapa siitä, miten kokemusta voi säädellä ja ikään kuin surffata aallolla. Tai vaikkapa siitä, miten kehon avulla on mahdollisuus samanaikaisesti sekä kokea olevansa turvassa että löytää viisaus ja taito elää läpi, säädellä ja prosessoida hyvin voimakkaitakin kokemuksia ja tunteita.  Parhaimmillaan tuollaisissa hetkissä kollegoiden kanssa harjoitellessa teoria, menetelmä ja sisäinen kokemus nivoutuvat hienolla tavalla toisiinsa ja syntyneillä oivalluksilla on silta myös terapiahuoneessa tapahtuvaan työhön.

4. Mitä erityistä otat huomioon työskennellessäsi kouluttajana ja psykoterapia-asiakkaiden kanssa?

Minulla on vahva ajatus siitä, että vuorovaikutteinen, aito läsnäolo, toisen ja oman kokemuksen kunnioittaminen ja toisaalta ihmisen sisäisten ja heidän välistensä yhteyksien vaaliminen ovat toimivien menetelmien ohella joitakin tämän työn olennaisimmista asioista. Lisäksi huomaan pohtivani, miten voisin terapeuttina yhä enemmän mahdollistaa sitä, että kehosta ja mielestä olisi mahdollista rakentaa, jos ei aina turvapaikkoja, niin ainakin kumppaneita itselle elämän varrelle. Jos kehon ja mielen voisi kokea olevan samalla puolella kanssani, jopa suojelemassa minua – miten tuollainen kokemus voisi muuttaa sekä ihmisen psyykkisen turvallisuuden kokemusta että hänen kokemustaan itsestä, muista ja maailmasta.  Terapeuttina haluaisin olla mahdollistamassa potilaideni matkaa kohti uudenlaista kumppanuutta itsensä kanssa.

5. Mitä tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on?

Ammatillisella puolella haluan jatkaa tiellä, jonka koen olevan samalla sekä hyvin mielenkiintoinen että myös potilaita auttava: kognitiiviseen psykoterapiatyön rikastaminen kehollisilla menetelmillä. Pitkät keholliset koulutukset ja emdr-kouluttautumisen jatkaminen ovat haaveita, joita toivon tulevaisuudessa voivani toteuttaa.

Tutustu tästä Mariannen vuoden 2021 Keholliset menetelmät kognitiivisessa psykoterapiassa -koulutukseen