Kouluttajahaastattelu: Anastasia Kozlovski

Haastattelimme Anastasia Kozlovskia, joka on luonut Luotteelle e-mindfulness -verkkokurssin

mindfulnessin hyödyntämisestä asiakastyössä ja itsehoidossa.

1. Kerro hieman itsestäsi, kuka olet ja mihin olet erikoistunut?

Olen koulutukseltani yleislääkäri, kognitiivinen kouluttajapsykoterapeutti, mindfulness-ohjaaja (Integrum®) ja rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (RVO®) ja valmentaja (RVV®). Tarjoan yksilö- ja paripsykoterapiaa aikuisille ja nuorille sekä ohjaan mm. stressinhallinta-, rakentavan vuorovaikutuksen- joustavan mielen- ja mindfulnessryhmiä. Olen erikoistunut yllä mainittujen aiheiden lisäksi skeemapsykoterapiaan (valmistun kasainväliseksi advanced tason ISST:n aikuisten skeemapsykoterapeutiksi tänä kesänä).

2. Missä olet opiskellut ja työskennellyt / työskentelet tällä hetkellä?

Olen työskennellyt yleislääkärinä perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa sekä psykiatriaan erikoistuvana lääkärinä sairaaloissa ja psykiatrian poliklinikoilla. Olen myös kouluttanut erilaisia työyhteisöjä erityisesti vuorovaikutus- ja mindfulness -taidoista. Tällä hetkellä työskentelen kouluttajana, kognitiivisena psykoterapeuttina ja työnohjaajana yksityisesti.

3. Kerro jokin elävästi mieleen jäänyt muisto opintojesi tai työsi ajalta?

Kun opiskelin YET psykoterapeutiksi Integrumissa vaikutuin suuresti, kun pääkouluttajamme Juhani Laakso esitti pienen dokumenttielokuvapätkän ja salamannopeasti päähenkilön puheen edetessä arvasi moodien vastaparit erillisille fläppipaparille. Samalla vaikutuin, kun tehtiin yksityiskohtaista dialogianalyysia vuorovaikutusosioissa koulutusta. Vaikka en pidä ajatuksesta, että siitä, miten ja mitä puhutaan jonkun irrallisen hetken aikana voisi tehdä tosi kaukokantoisia johtopäätöksiä /eräänlaisia leimoja meistä, niin toisaalta pidän siitä, että pienissä informaatiopätkissä voi nähdä suuria kokonaisuuksia, joita voi lähteä tutkimaan jatkossa ja käyttämään johtolankoina mm. psykoterapiaprosessissa. Tämä opiskeluaikainen kokemus johti siihen, että menin jatko-opiskelemaan vuorovaikutustaitoja kaksi vuotiseen NVC-koulutukseen (Nonviolent communication) ja olen jatko-opiskellut jo monta vuotta skeemapsykoterapiaa niin, että saan tänä kesänä advanced tason ISST aikuisten sertifioinnin.

4. Mitä erityistä otat huomioon työskennellessäsi kouluttajana / psykoterapia-asiakkaiden kanssa?

Sekä kouluttajana että kouluttajapsykoterapeuttina yritän hahmottaa isoja kokonaisuuksia ja toisaalta selittää niitä pienten yksityiskohtien ja elävien esimerkkien avulla. Yritän muistaa nähdä monenlaisia näkökulmia samaan asiaan, jotta sekä oman psyykeen joustavuus pysyy yllä että myös toinen osapuoli kokee, että tilanteessa on monta puolta. Lisäksi pidän kokemuksellisista tekniikoista sekä kouluttamisessa että psykoterapia- ja työnohjaustyöskentelyssä.

5. Mitä tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on?

Jatkan ISST:n (International Society of Schema Therapy) sertifiointiprosessin aikuisten lisäksi mm. lasten ja nuorten sekä parityöskentelyyn. Lisäksi minulla on tulossa posteriesitys ISST:n kongressissa ensi kesällä tutkimustyöstäni biofeedbacklaitteiden käytöstä skeemapsykoterapeuttisen korjaavan mielikuvatekniikan yhteydessä. Jatkan lisäksi työnohjaajan ja kouluttajapsykoterapeutin työtä sekä erityisesti keskityn lyhytterapioihin ja kouluttamiseen.

Lisää Anastasiasta voit lukea hänen kotisivuiltaan osoitteesta: www.anastasiakozlovski.com

e-mindfulness -verkkokurssista voit lukea lisätietoa täältä