Koottuja toiveita tuleviin koulutuksiin!

Luote Oy:n koulutuksissa on palautekysely joka koulutuksen päätteeksi, ja olemme innoissamme kuuntelemassa mitä toiveita ja ajatuksia osallistujilla olisi tulevaisuudessa. Paljon on tullut tyytyväistä palautetta jo olemassa oleviin koulutuksiin ja koulutuskokonaisuuksiin, joita on toivottu vastaisuudessa lisää ja ympäri Suomea, esimerkiksi unikoulutuksia ja HOT-pohjaisia koulutuksia. Skeematerapia on ollut ja on edelleen yksi toivotuimmista aiheista, oli se joko skeematerapian perusteet tai skeematerapian soveltaminen kompleksisempiin aihealueisiin. Koulutuksia skeematerapian soveltamisesta on toivottu mm. pariterapiainterventioihin, monipuolisiin työskentelytapoihin lasten ja nuorten kanssa sekä yleisesti toivottiin paljon kansainvälisten kouluttajien syventäviä koulutuspäiviä. Syventäviä koulutuksia pyrimmekin lisäämään entisestään ja syksyllä 2019 Poul Perris on tulossa pitämään pariterapiakoulutuksen nimeltä Working with spouses as part of individual Schematherapy- why and how?, joten kannattaa seurata valppaana koulutuskalenteriamme!

Skeematerapian perusteisiin ja soveltuvuuteen paneutuvan koulutuksen löydät tästä:

Lapsiin ja nuoriin fokusoitunut skeematerapiakoulutus löytyy tästä:

Myös kehollisuus ja somaattisten häiriöiden hoito tuli useampaan otteeseen esiin sekä pitkäaikaisen masennuksen hoitomalli CBASP-koulutuskokonaisuuksia toivotiin lisää.

Masennus ja kehollisuus-koulutus löytyy tästä:

Traumatyö on myös ollut paljon esillä niin toiveissa kuin myös koulutuskalenterissa. Vuosi 2019 tarjoaa paljon traumakoulutusta niin kotimaisten kuin kansainvälisten kouluttajien tarjoamana.

Kotimainen traumakoulutuksen löydät tästä:

Kansainvälisiä traumakoulutuksia löydät näistä linkeistä:

Toiveita myös päihdetyöstä, syömishäiriöistä sekä hyväksymis- ja omistautumisterapiasta pyydettiin kuin myös myötätuntoterapiasta ja yleisesti uusista tekniikan sovelluksista ja niiden käytöstä ja mahdollisuuksista terapiatyön rinnalle.

Seuraamme tiiviisti osallistujiemme toiveita sekä mitä maailmalla tapahtuu psykoterapiatutkimuksen saralla. Näistä pyrimme koostamaan mahdollisimman kattavan koulutuskalenterin.

Käy katsomassa koko koulutuskalenterimme anti osoitteessa https://luote.fi/koulutuskalenteri

Mikäli sinulla on koulutustoiveita mielessä, voit laitta toiveesi osoitteeseen koulutusassistentti@luote.fi

Koulutusterveisin,

Paula Partanen

Koulutusassistentti
Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy
Salomonkatu 17 A 5. krs.
00100 Helsinki