Kevään webinaareja

Tunnekeskeisen terapian perusteet, 3.3.-4.3.2022 webinaari

Maaliskuussa suunnitellun koulutuksen tavoitteena on antaa perustietoa eri tunnetyypeistä, tunteiden merkityksestä ja niiden perustehtävistä, sekä perehdyttää tunnekeskeisen terapian hoitomalliin ja tunteita aktivoiviin kokemuksellisiin työmenetelmiin. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi itsekriittisen puolen kanssa työskentelyä ja ongelmallisten ihmissuhteiden työstämistä tuoliharjoitusten avulla.

Koulutus on tarkoitettu kaikille mielenterveystyötä ja terapeuttista työtä tekeville, ja sen sisältö vastaa kognitiivisen psykoterapeuttikoulutuksen kahden päivän tunnekeskeisen terapian seminaarikoulutusta.

Huom. Koulutuksen käytyäsi voit osallistua myöhemmin syksyllä järjestettävään perusosiokoulutukseen, missä osallistumisen edellytyksenä on perustiedot tunnekeskeisestä terapiasta.

Unettomuuden CBT-I, 10.-11.2.2022 Helsinki / webinaari

Käypä hoito -suositusten mukaisesti pitkäkestoisen unettomuuden ensisijaisena hoitona pidetään kognitiivis-behavioraalista terapiaa (CBT-I), jonka hoito-ohjelmat soveltuvat hyvin sekä perusterveydenhuoltoon että erikoissairaanhoitoon.

Helmikuussa järjestettävä kaksipäiväinen Unettomuuden CBT-I -koulutus on tarkoitettu perustason koulutukseksi sekä osaksi edistynyttä tasoa ja asiantuntijatasoa, ja se sisältää perustiedot unesta, unihäiriöistä ja unettomuuden oheissairauksista sekä CBT-I perusmenetelmien opettamisen. Lisäksi koulutuksessa sivutaan myös kognitiivisten menetelmien teoriaa, sekä rentoutustekniikoita.

Koulutus on suunnattu unettomuutta hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille kuten sairaanhoitajille, psykoterapeuteille, lääkäreille, terveydenhoitajille ja toimintaterapeuteille, jotka kohtaavat työssään unihäiriöistä tai unettomuudesta kärsiviä asiakkaita.

Huom. Edistyneen ja asiantuntijatason koulutusvaatimuksiin sisältyvät kliiniset ohjaukset (työnohjaukset) tapahtuvat omina kokonaisuuksinaan, joihin on ilmoittauduttava erikseen. Ilman työnohjausta koulutus antaa valmiudet toteuttaa perustason uniohjausta (1-3 tapaamista).