Erityisosaamista Aspergerin oireyhtymästä ja ADHD:sta – Petra Waris

Petra Waris on tehnyt arvostettavaa tutkimusta skitsofrenian ja laaja-alaisen kehityshäiriön parissa, tutkimalla molempien oirekuvien yhteneväisyyksiä sekä eroavaisuuksia ja näin myös tutkien erotusdiagnostiikkaa sairauksien ympärillä. Aiheesta tehty tutkimus avaa loistavasti tutkimuksensa avulla keskeisiä käsitteitä ja konsepteja molempien oirekuvissa ja selkeyttää, niin skitsofrenian kuin laaja-alaisen kehityshäiriön, syvällisempiä nyansseja tukeutuen omiin ja aikaisempiin tutkimuksiin. Tämä edistää diagnoosien laatua ja herkistää ammattilaisia tunnistamaan häiriöiden eritasot tarjoten entistä laadukkaampaa diagnostiikkaa ja hoitoa tulevaisuudessa.

Erityisesti laaja-alaisten kehityshäiriöiden keskuudessa erotusdiagnostiikka on haastavaa ja oirekuvat ovat poikkeuksellisia. Autismikirjon häiriöillä on paljon erityispiirteitä joiden päällekkäisyydet ovat laajalle kantavat. Myös ADHD linkittyy vahvasti näihin autismikirjon häiriöihin ja mahdollinen komorbiditeetti autismikirjon häiriöiden kanssa onkin erittäin mahdollista. ADHD ja autismikirjon neuropsykiatriset taustat kuin myös psykoedukaatio molemmista häiriöistä ovat tänä päivänä hyvin keskeisiä kognitiivisen psykoterapian saralla esiintyvyytensä puolesta. Häiriöiden laajan vaihtelevuuden puolesta rikkaat ja selkeät työkalut ja niiden soveltava käyttö ovat avainasemassa alan ammattilaisille.

Ansiokkaan väitöskirjan tehnyt Petra Waris tulee vierailemaan 7.9.2018 ja käsittelee erityisesti ADHD:n ja autismikirjon neuropsykiatrista oirekuvaa, psykoedukaatiota sekä kognitiivista käyttäytymisterapiaa näiden oirekuvien hoidossa ja miten muokata menetelmiä sopiviksi.

Viimeinen ilmoittautumispäivä koulutukseen on 17.8.2018, ilmoittautua voitte tästä linkistä:

https://www.lyyti.fi/reg/Kognitiivinen_kayttaytymisterapia_autismikirjon_ja_ADHDn_hoidossa_8670

Kouluttautumisiin!

Paula Partanen
koulutusassistentti