Luote oy on suomen suurin psykoterapeuttikoulutuksia tarjoava organisaatio

Laadukkaasti järjestetyt koulutukset, luotettavuus ja alan vahva asiantuntemus ovat vuosien saatossa nostaneet Luote Oy:n Suomen aktiivisimmaksi psykoterapia-alan koulutustoimijaksi. Yritys toimii aktiivisesti yliopistojen kanssa eri puolilla Suomea.

Vuonna 2009 perustettu Luote Oy on Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n omistama yritys. Se tarjoaa laadukkaita koulutuspalveluja kaikille kognitiivisesta psykoterapiasta kiinnostuneille mielenterveysalan ammattilaisille.

Luote järjestää myös runsaasti koulutuksia yhteistyössä eri yliopistojen kanssa. Vuonna 2010 Valtioneuvosto muutti terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen, jonka myötä kaikki psykoterapeuttikoulutukset siirtyivät yliopistojen alaisuuteen. Siirtymäjakson aikana ensimmäiset asetusmuutoksen jälkeiset psykoterapeuttikoulutukset käynnistyivät vuonna 2012.

Luote Oy:n ensimmäinen yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa toteutettu koulutus käynnistyi elokuussa 2013. Tämän jälkeen yritys on toteuttanut koulutuksia eri yliopistojen kanssa melkoisen määrän.

  • Kuin huomaamatta meistä on tullut Suomen suurin psykoterapeuttikoulutuksia tuottava organisaatio, Luote Oy:n psykoterapeuttikoulutuksista vastaava toimialajohtaja Outi Havia iloitsee.

Psykoterapeuttikoulutukset ovat Luote Oy:ssä jatkuvan kehittämisen kohteina. Niiden sisällöt ja rakenteet pohjautuvat aina psykoterapia-alan tuoreimpaan tutkimustietoon. Havia kertoo, että kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n ja kouluttajapoolien yhdessä toteutetut koulutukset ovat aikoinaan luoneet erinomaisen pohjan nykyisille Luote Oy:n psykoterapeuttikoulutuksille.

Koulutuksille on jatkuvasti kysyntää

Luote Oy:n psykoterapeuttikoulutuksiin luotetaan alalla laajasti.  Opiskelupaikkojen kysyntä on kasvanut vuosi vuodelta ja myös yliopistot ovat noteeranneet tämän.

Parhaillaan on meneillään viisi koulutusta sekä yksi kouluttajakoulutus. Ensi syksynä on käynnistymässä kolme uutta koulutusta: Helsingissä (vastuukouluttajat Titta Sopanen ja Anastasia Kozolovski), Turussa (vastuukouluttajat Mervi Koivisto ja Armi Hakanen) sekä Jyväskylän yliopiston hallinnoima koulutus Oulussa (vastuukouluttajat Reetta Aalto-Setälä ja Susann Thylin).

Outi Havia kertoo, että hänen työpöydälleen tulee jatkuvaan tahtiin uusien lähivuosina käynnistyvien koulutusten tarjouspyyntöjä.

  • Haluan tästä kiittää lämpimästi kaikkia menneiden, nykyisten ja tulevien koulutusten johtajia, sekä lukuisia eri toimijatehtävissä työskennelleitä kouluttajapsykoterapeutteja, Havia sanoo.

Havia kertoo, että tulevaisuuden polttava kysymys on psykoterapeuttikoulutusten maksuttomuus sekä siirtyminen kokonaisuudessaan yliopistojen toteutettaviksi.

– Ensimmäinen kysymys vaatii vahvaa poliittista tahtoa sekä lainsäädännöllisiä muutoksia. Myöskään psykoterapeuttikoulutusten siirtyminen kokonaan yliopistojen toteutettaviksi ei tule toteutumaan lähivuosina. Luote Oy:n laadukkaille psykoterapeuttikoulutuksille on siis vahvasti kysyntää myös jatkossa, Havia sanoo.

Luote Oy:n psykoterapeuttikoulutukset viimeisen yhdeksän vuoden ajalta:

Helsingin yliopisto (toteutetut ja käynnissä olevat):

2013-2017 Kognitiivinen lasten ja nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma

Vastuukouluttajat: Jorma Fredriksson ja Outi Havia

2014-2018 Kognitiivisen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma

Vastuukouluttajat: Jyri Tamminen ja Petri Mäntynen

2016-2019 Kognitiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma

Vastuukouluttajat Teija Niemelä ja Sauli Valkeajärvi

2017-2020 Kognitiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma

Vastuukouluttajat: Virpi Ylijukuri ja Irena Miettinen

2017-2020 Kognitiivinen lasten ja nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma

Vastuukouluttajat: Jorma Fredriksson ja Klaus Ranta

2019-2022 Kognitiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma

Vastuukouluttajat Outi Havia ja Petri Mäntynen

2021-24 Kognitiivinen aikuisten yksilöterapian koulutusohjelma 70

Vastuukouluttajat: Irena Miettinen ja Jyrki Tuulari

2021-24 Kognitiivinen lasten ja nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma

Vastuukouluttajat: Minna Koskinen ja Klaus Ranta

kouluttajakoulutukset:

2014-2016 Kognitiivisen psykoterapian kouluttajakoulutus

Vastuukouluttajat: Irma Karila ja Anna-Maija Kokko

2017-2019 Kognitiivisen psykoterapian kouluttajakoulutus

Vastuukouluttajat: Anna-Maija Kokko ja Maaria Koivisto

2020-2022 Kognitiivisen psykoterapian kouluttajakoulutus

Vastuukouluttajat: Maaria Koivisto ja Jorma Fredriksson

Muut yliopistot (toteutetut ja käynnissä olevat):

Turun yliopisto 2015-2018 Aikuisten kognitiivinen psykoterapeuttikoulutus

Vastuukouluttajat:  Irena Miettinen ja Susanna Marila

Jyväskylän yliopisto / Oulu 2015-18 Kognitiivinen psykoterapeuttikoulutus, sisältäen aikuisten ja lasten/nuorten suuntautumisvaihtoehdot

Vastuukouluttajat: Virpi Ylijukuri ja Outi Havia

Jyväskylän yliopisto / Seinäjoki 2015-18  Kognitiivinen psykoterapeuttikoulutus, sisältäen aikuisten ja lasten/nuorten suuntautumisvaihtoehdot

Vastuukouluttajat: Juha Happonen ja Kaisu Mäntymaa

Turun yliopisto 2018-2021 Kognitiivinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus

Vastuukouluttajat: Armi Hakanen ja Susanna Marila.

Jyväskylän yliopisto 2020-2023 Kognitiivinen psykoterapeuttikoulutus, sisältäen aikuisten ja lasten/nuorten suuntautumisvaihtoehdot

Vastuukouluttajat: Kaisu Mäntymaa ja Juha Happonen.