SKEEMATERAPEUTTINEN TYÖSKENTELY

Skeematerapeuttinen työskentely

Skeematerapiaa (ST, schema therapy), erityisesti sen skeemamoodimalliin perustuvaa terapiaa pidetään nopeimmin kehittyvänä kognitiivisen psykoterapian muotona. Alun perin skeematerapian kehitti yhdysvaltalainen Jeffrey Young työtovereineen, erityisesti persoonallisuushäiriöisten potilaiden hoitoon. Vahvin tutkimusnäyttö tähän mennessä on epävakaan persoonallisuuden hoidosta. Viime vuosina hoitomallista on Euroopassa, erityisesti Hollannissa ja Saksassa kehitetty skeemamoodityöskentely, joka soveltuu monenlaisten pitkäaikaisten psyykkisten vaikeuksien hoitoon.

Skeematerapia on integratiivinen hoitomuoto, jossa kognitiivis-behavioraaliseen terapiaan yhdistetään objektisuhdeteoriaa ja kiintymyssuhdeteoriaa sekä hahmoterapian että tunnepainotteisen terapian työtapoja. Liitteessä tietoa hoitomallin tutkimusnäytöstä.

Irma Karila ja Jyrki Tuulari ovat kirjoittaneet Skeematerapeuttinen työskentely -oppaan tukemaan skeematerapeuttisen työskentelyn opiskelua ja soveltamista Suomessa.

Toimialajohtajat -toimipaikkakoulutukset

Sanna Ahokas

Sähköposti: sanna.ahokas@luote.fi

Puhelin: 040 5155604

REFERENSSIT

HYKS Psykiatria

Jätä yhteydenottopyyntö