MBCT -ohjaajakoulutus

MBCT-ohjaajakoulutus

MBCT eli Mindfulness Based Cognitive Psychotherapy (Segal, Williams & Teasdale 2013) on yksi tunnetuimmista hoito-ohjelmista toistuvan masennuksen hoidossa. Sekä Britanniassa että Suomessa MBCT-ohjelmaa suositellaan käytettäväksi yhdeksi hoitomenetelmäksi masennuksen uusiutumisen ehkäisyssä (Crane & Kuyken 2012; Käypä hoito-suositus 2014). MBCT-ohjelmaa on sovellettu myös muiden psyykkisten häiriöiden kuten ahdistuksen (Strauss, Cavanagh, Oliver&Pettman 2014), sosiaalisten pelkojen (Piet, Hougaard, Hecksher & Rosenberg 2010) ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa (Williams ym. 2008).

Ryhmämuotoisena ja 8 viikon kestoon rajattuna se on myös kustannustehokas hoitomenetelmä. Haasteena on kuitenkin Suomessa tällä hetkellä osaavien ohjaajien puute. Pystyäkseen ohjaamaan ryhmiä riittävällä asiantuntemuksella ohjaajalla on oltava sekä menetelmän käytännön osaamista ja lisäksi teoreettinen ymmärrys MBCT-ohjelman taustoista ja vaikuttavuuden perusteista (Segal, Williams & Teasdale 2013, 419-423).

Liitteessä esiteltävä koulutusohjelmarunko perustuu Britanniassa käytössä oleviin MBCT-koulutusohjelmiin, joita toteuttavat sekä Bangorin yliopisto Walesissa että Oxfordin yliopisto. Kummallakin on yliopistolla on tiiviit yhteydet ohjelman kehittäjiin, kuten professori Mark Williamsiin. Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy:n MBCT-kouluttaja TtT, kouluttajapsykoterapeutti Taru Juvakka opiskelee parhaillaan Bangorin yliopiston Teacher Training Pathway-ohjelmassa ja on siten perehtynyt MBCT-ohjelman ohjaamiseen

Toimialajohtajat -toimipaikkakoulutukset

Sanna Ahokas

Sähköposti: sanna.ahokas@luote.fi

Puhelin: 040 5155604

Jätä yhteydenottopyyntö