MASENNUKSEN JA AHDISTUNEISUUSHÄIRIÖIDEN (CBT) KOGNITIIVINEN HOITO

Masennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden kognitiivinen hoito

Koulutusohjelmat  perustuu tämänhetkiseen kansainväliseen tietoon masennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden hoitokäytännöistä kognitiivisen psykoterapian viitekehyksestä käsin. Koulutusohjelmissa perehdytään potilaan tilanteen käsitteellistämiseen kognitiivisen mallin mukaisesti. Kunkin häiriön kohdalla perehdytään keskeisimpiin muutostyöskentelytapoihin ja harjoitellaan niitä sekä koulutuspäivinä että välitehtävinä koulutusjakson aikana. Koulutuksen sisällöt nojaavat tutkimusnäyttöön perustuviin kognitiivisiin hoitomalleihin.

Koulutusohjelmien laajuutta ja sisältöjen painotuksia eri teemoihin voidaan muokata organisaation tarpeiden pohjalta.

Seppo Anttonen

Toimialajohtaja -toimipaikkakoulutukset

Sähköposti: seppo.anttonen@luote.fi

Puh.  050 353 0577

REFERENSSIT

Helsingin kaupunki

HYKS Psykiatria

Jätä yhteydenottopyyntö