MASENNUKSEN JA AHDISTUNEISUUSHÄIRIÖIDEN (CBT) KOGNITIIVINEN HOITO

Masennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden kognitiivinen hoito

Koulutusohjelmat  perustuu tämänhetkiseen kansainväliseen tietoon masennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden hoitokäytännöistä kognitiivisen psykoterapian viitekehyksestä käsin. Koulutusohjelmissa perehdytään potilaan tilanteen käsitteellistämiseen kognitiivisen mallin mukaisesti. Kunkin häiriön kohdalla perehdytään keskeisimpiin muutostyöskentelytapoihin ja harjoitellaan niitä sekä koulutuspäivinä että välitehtävinä koulutusjakson aikana. Koulutuksen sisällöt nojaavat tutkimusnäyttöön perustuviin kognitiivisiin hoitomalleihin.

Koulutusohjelmien laajuutta ja sisältöjen painotuksia eri teemoihin voidaan muokata organisaation tarpeiden pohjalta.

Toimialajohtajat -toimipaikkakoulutukset

Sanna Ahokas

Sähköposti: sanna.ahokas@luote.fi

Puhelin: 040 5155604

REFERENSSIT

Helsingin kaupunki

HYKS Psykiatria

Jätä yhteydenottopyyntö