LASTEN AHDISTUNEISUUDEN FOKUSOITU KOGNITIIVINEN HOITO (CBT)

Ahdistus aisoihin - Lasten ahdistuneisuuden fokusoitu kognitiivinen hoito

Koulutus perustuu tämänhetkiseen kansainväliseen tietoon lasten ahdistuneisuushäiriöiden hoitokäytännöistä kognitiivisen psykoterapian viitekehyksestä käsin. Fokusoitu hoito koostuu osa-alueista, joita käytetään hoidossa joustavasti ottaen huomioon lapsen ja perheen tarpeet. Eri osa-alueet ahdistuneisuuden hoidossa ovat psykoedukaatio, kognitioiden, tunteiden ja kehon tuntemusten kanssa työskentely sekä toiminnantason työskentely. Tarkkaavuuden suuntaaminen uudella tavalla, altistaminen ahdistusta herättäville tilanteille ja turvakäyttäytymisen purkaminen ovat keskeistä ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa. Hoidossa painotetaan myös vanhempien mukaan ottamista terapiaan. Perheen ja vanhempien kanssa työskentelyn painottuminen ja työtavat määritellään yksilöllisesti käsitteellistämisen pohjalta

Kouluttajina toimivat kirjan - Ahdistus aisoihin - Lasten ahdistuneisuuden fokusoitu kognitiivinen hoito -kirjoittajat.

Inkeri Eskonen, YTT, psykologi ja kognitiivinen psykoterapeutti YET. Inkeri työskentelee Tampereen kaupungin perheneuvolassa ja yksityisvastaan-otollaan.  Inkerillä on kokemusta fokusoitujen hoitojaksojen toteutuksesta perheneuvolassa. Hänellä on työkokemusta myös varhaisen vaiheen tunnistamisesta ja hoidosta sekä konsultoinnista (esim.  moniammatillinen Keinu -toimintamalli).

Mari Levander, LL, lastenpsykiatri ja kognitiivinen psykoterapeutti YET. Mari on HYKS:ssä ollut mukana mm. Mielenterveystalon sisällön ja lasten ja nuorten nettiterapian kehittämisessä sekä Cool Kids - ja MyMind –ryhmähoitojen käynnistämisessä.

Minna Roine, PsM, psykologi ja kognitiivinen psykoterapeutti YET. Minna työskentelee tällä hetkellä yksityisvastaanotollaan  psykoterapeuttina (lapset, nuoret ja aikuiset).  Hänellä  on pitkä työkokemus lastensuojelun, koulumaailman, perheneuvolan sekä nuorisoaseman  työkentiltä.  Lisäksi hän on ollut käynnistämässä  vuodesta 2014 lähtien lasten fokusoituja ahdistuneisuushoitoja mm. HUS lastenpsykiatrian kanssa.

Ahdistus aisoihin

Toimialajohtajat -toimipaikkakoulutukset

Sanna Ahokas

Sähköposti: sanna.ahokas@luote.fi

Puhelin: 040 5155604

Jätä yhteydenottopyyntö