KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN MENETELMÄT (CBT) LASTEN/NUORISOPSYKIATRIASSA

Kognitiivisen psykoterapian menetelmät lasten/nuorisopsykiatriassa

Koulutusohjelma perehdyttää kognitiiviseen lähestymistapaan lastenpsykiatrisessa ja/tai nuorisopsykiatrisessa työssä. Koulutuksen aikana perehdytään erityisesti lasten/nuorten ja heidän vanhempiensa kanssa tehtävään tilanteen käsitteelistämiseen ja sen pohjalta konkreettisen yhteisen työskentelysuunnitelman tekemiseen. Koulutusohjelma sisältää kognitiivisten ja behavioraalisten perustyöskentelytapojen  harjoittelua yleisimpien lasten/nuorisopsykiatristen ongelmien kohdalla.

Alla on esitelty yksi koulutusohjelmakokonaisuus, ohjelman sisällöllisiä painotuksia voidaan muokata kunkin organisaation toiveiden mukaisesti. Esim. mahdollisuus on painottaa esim. ahdistuneisuushäiriöita tai vaikkapa käytöshäiriöiden osuutta nyt kuvattua enemmän.Mukaan voidaan ottaa syömishäiriöt tai muita teemoja organisaation tarpeiden pohjalta. Mahdollista on muokata ohjelmia siten, että siinä huomioidaan joko vain lastenpsykiatrista tai nuorisopsykiatrista työskentelyä tai molempia.

 

Toimialajohtajat -toimipaikkakoulutukset

Sanna Ahokas

Sähköposti: sanna.ahokas@luote.fi

Puhelin: 040 5155604

REFERENSSIT

HYKS Lasten ja nuorten sairaudet – Lastenpsykiatria

 

Jätä yhteydenottopyyntö