Tietoa Skeematerapia-instituutista

Skeematerapia-instituutti tarjoaa skeematerapeuttista koulutusta Luote Oy:n alaisuudessa. Sen toimintaa kehittää ja koordinoi SIG (Special interest Group), joka toimii Kognitiivisen psykoterapia yhdistyksen alaisena. Skeematerapia-instituutin kaikki kouluttajat ovat terveydenhuollon pohjakoulutuksen omaavia laillistettuja kognitiivisia psykoterapeutteja, jotka ovat joko sertifioituneet skeematerapeuteiksi tai ovat parhaillaan sertifioitumisprosessissa.

Mitä skeematerapia on?

Skeematerapia on integratiivinen kognitiivisen psykoterapian suuntaus, joka yhdistää perinteisempään kognitiiviseen psykoterapiaan psykodynaamisia, hahmoterapeuttisia, konstruktivistisia sekä kiintymys- ja objektisuhdeteorioihin kytkeytyviä näkökulmia. Skeematerapian tavoitteena on skeemoja ja moodeja käsitteellistämällä, tutkimalla ja työstämällä saada yhteys ydintarpeisiin ja tätä kautta muuttaa haitallisia käyttäytymismalleja. Tätä voidaan kutsua myös tunnelukkojen avaamiseksi. Skeematerapeuttiseen työskentelyyn kuuluvat oleellisesti kognitiivisten ja behavioraalisten tekniikoiden lisäksi vuorovaikutteinen tunnetyöskentely. Terapiasuhde toimii myös yhtenä tärkeänä auttavana elementtinä.

Tällä hetkellä skeematerapiaa pidetään nopeimmin kehittyvänä kognitiivisen psykoterapian muotona, jonka hoito- ja kustannustehokkuudesta on kasvavaa näyttöä. Skeematerapiasta on laadittu sovelluksia monenlaiseen yksilöterapeuttiseen hoitoon (esim. narsistisen, estyneen, riippuvaisen, pakko-oireisen, epäluuloisen, huomionhakuisen ja epäsosiaalisen persoonallisuuden), lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn, vanhempainohjaukseen, pariterapiaan ja ryhmämuotoiseen hoitoon, työterveyshuoltoon ja urheiluun.