luotekouluttaa

Koulutus.fi -sivusto haastatteli Luote Oy:tä psykoterapiasta ja psykoterapeuttikoulutuksista

Psykoterapiaa tarvitaan silloin, kun ihmisellä on arkea ja hyvinvointia haittaavia kokemuksia elämässään. Nämä kokemukset saattavat olla sellaisia, joiden tunnereaktioita on hankala käsitellä ja ymmärtää yksin. Haitalliset kokemukset ovat saattaneet muokata käyttäytymis- ja toimintamalleja niin, että ne vaikuttavat ihmissuhteisiin tai työelämään.

Erityisosaamista Aspergerin oireyhtymästä ja ADHD:sta – Petra Waris

Petra Waris on tehnyt arvostettavaa tutkimusta skitsofrenian ja laaja-alaisen kehityshäiriön parissa, tutkimalla molempien oirekuvien yhteneväisyyksiä sekä eroavaisuuksia ja näin myös tutkien erotusdiagnostiikkaa sairauksien ympärillä. Aiheesta tehty tutkimus avaa loistavasti tutkimuksensa avulla keskeisiä käsitteitä ja konsepteja molempien oirekuvissa ja selkeyttää, niin skitsofrenian kuin laaja-alaisen kehityshäiriön, syvällisempiä nyansseja tukeutuen omiin ja aikaisempiin tutkimuksiin.