luote

Koulutus.fi -sivusto haastatteli Luote Oy:tä psykoterapiasta ja psykoterapeuttikoulutuksista

Psykoterapiaa tarvitaan silloin, kun ihmisellä on arkea ja hyvinvointia haittaavia kokemuksia elämässään. Nämä kokemukset saattavat olla sellaisia, joiden tunnereaktioita on hankala käsitellä ja ymmärtää yksin. Haitalliset kokemukset ovat saattaneet muokata käyttäytymis- ja toimintamalleja niin, että ne vaikuttavat ihmissuhteisiin tai työelämään.

SKEEMOISSA JA MOODEISSA EDINBURGHISSA – Youngin opastusta peruslähteille ja moodimallin sovellusta vakavaan traumatisoitumiseen (DID)

”Enlight 2019” toukokuussa Skotlannin pääkaupungissa Edinburghissa tarjosi mielenkiintoista koettavaa niin vanhaa kaupunkia iltaisin kävellessä (vanhimmat rakennukset 1400-luvulta) kuin itse asiassa - Skeematerapian eri sovelluksia opiskellessa.

Trauman seurassa

 

”Meidän tunteidemme, pelkojemme ja reaktioidemme vilkas maailma

on kuin suuri metsä kasvustoineen.

Koemme nämä tunteet ikään kuin ne olisivat villieläimiä,

jotka ponnahtavat tiheän kasvillisuuden seasta,

kurkistavat varuillaan olevina, hiipivät viekkaasti ja väijyvät ovelasti,

yhdistäen meidät tuntemattomaan itseyteemme…”

Paul Shepherd

Erityisosaamista Aspergerin oireyhtymästä ja ADHD:sta – Petra Waris

Petra Waris on tehnyt arvostettavaa tutkimusta skitsofrenian ja laaja-alaisen kehityshäiriön parissa, tutkimalla molempien oirekuvien yhteneväisyyksiä sekä eroavaisuuksia ja näin myös tutkien erotusdiagnostiikkaa sairauksien ympärillä. Aiheesta tehty tutkimus avaa loistavasti tutkimuksensa avulla keskeisiä käsitteitä ja konsepteja molempien oirekuvissa ja selkeyttää, niin skitsofrenian kuin laaja-alaisen kehityshäiriön, syvällisempiä nyansseja tukeutuen omiin ja aikaisempiin tutkimuksiin.