kognitiivinenkäyttäytymisterapia

Erityisosaamista Aspergerin oireyhtymästä ja ADHD:sta – Petra Waris

Petra Waris on tehnyt arvostettavaa tutkimusta skitsofrenian ja laaja-alaisen kehityshäiriön parissa, tutkimalla molempien oirekuvien yhteneväisyyksiä sekä eroavaisuuksia ja näin myös tutkien erotusdiagnostiikkaa sairauksien ympärillä. Aiheesta tehty tutkimus avaa loistavasti tutkimuksensa avulla keskeisiä käsitteitä ja konsepteja molempien oirekuvissa ja selkeyttää, niin skitsofrenian kuin laaja-alaisen kehityshäiriön, syvällisempiä nyansseja tukeutuen omiin ja aikaisempiin tutkimuksiin.