AIKUISTEN KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS 2020-2023 (72op)

Sisältö:        

 Teoria- ja menetelmäopinnot 45op (320 tuntia), työnohjaus 13op (130 tuntia), koulutuspsykoterapia 4op (80 tuntia, josta  40 h ryhmämuotoista - ja 40h yksilöpsykoterapiaa) ja opinnäyte (10 op).  Tutustu tarkemmin:  https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/aikuisten-kognitiivisen-psykoterapian-psykoterapeuttikoulutus#show-tutustu !

 

Kohderyhmä:

Koulutus on tarkoitettu mielenterveysalan ammattilaisille koulu- ja opiskeluterveyden-huollossa, neuvoloissa, työterveyshuollossa ja järjestöjen palveluissa sekä psykiatristen akuutti- ja kuntoutusosastojen, poliklinikoiden ja päiväsairaaloiden henkilöstölle, jotka työssään voivat hyödyntää kognitiivisen psykoterapian menetelmiä (psykiatrit ja muut lääkärit, psykiatriset sairaanhoitajat, psykologit, sosiaalipsykologit, sosionomit, toimintaterapeutit ja sosiaalityöntekijät).

Soveltuvan pohjakoulutuksen lisäksi osallistujilta edellytetään vähintään kahden vuoden työkokemus mielenterveystyössä tai vastaavassa hoitotyössä, henkilökohtainen soveltuvuus psykoterapiatyön tekemiseen sekä mahdollisuus tehdä psykoterapiatyötä koulutuksen ajan.

 

Koulutuksen toteutus:

Koulutus on mahdollista suorittaa 3½ vuodessa oman työn ohella. Koulutus alkaa kaksipäiväisellä lähiopetusseminaarilla tammikuussa 2020. Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena teoriatietoa ja soveltavaa taitoa yhdistäen.

 

Pääkouluttajina toimivat Mervi Koivisto (psykologi, kognitiivinen kouluttajapsykoterapeutti) ja Allan Sandroos(psykologi, kognitiivinen seniorikouluttajapsykoterapeutti).

Muut kouluttajat ovat vaativan erityistason kognitiivisia psykoterapeutteja.

 

Hinta:           

Koulutuksen kokonaishinta on 22 330€ (3190€/lukukausi), alv 0%. Hintaan lisätään arvonlisävero, jos arvonlisäverolaki tai sen tulkinta muuttuu koulutuksen toteutusaikana.

Koulutuksen hinta sisältää teoria- ja menetelmäopetuksen lisäksi työnohjauksen ja ryhmämuotoisen koulutuspsykoterapian. Tämän lisäksi opiskelijan kustannettavaksi tulee omaa yksilöpsykoterapiaa 40 h, jonka hinta on 3400 €.

 

Haku:           

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/aikuisten-kognitiivisen-psykoterapian-psykoterapeuttikoulutus#show-field-nondegree-admission .

Hakemusten tulee olla perillä 29.9.2019 mennessä.

 

Tiedustelut:  

Suunnittelija Maritta Harjunpää puhelin 050 599 4372 ja sähköposti maritta.harjunpää@tuni.fi

Koulutuksen johtajat

Mervi Koivisto, puhelin 040 7626 946 ja sähköposti mervi.koivisto@psykologipalvelu.com

Allan Sandroos puhelin 040 5298 606, 050 5912 216 ja sähköposti allan.sandroos@luukku.com .