Pääkouluttajat: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajakoulutus Helsingissä 2021-2022

 

Maaria Koivisto

Valmistuin Turun YET-koulutuksesta vuonna 2004 ja toimin nykyään psykoterapeuttina, psykiatrina, työnohjaajana ja kognitiivisen psykoterapian kouluttajana. Minua on pitkään kiinnostanut erityisesti kompleksisista traumoista ja/tai persoonallisuushäiriöistä kärsivien hoito. Monet muutkin asiat kiinnostavat, mm. terapeutin havainnointi- ja kommunikaatiotaitojen kehittäminen.

Viime vuosina olen päässyt mukaan tutkimustyöhön. Olemme tutkineet nk. Oulun hoitomallin implementoimista Jyväskylän psykiatrian poliklinikalle ja erityisesti epävakaasta persoonallisuudesta kärsivien subjektiivisia toipumiskokemuksia sekä sitä, miten hoidon on koettu vaikuttaneen toipumiseen.

Maarian kuva

 

Jorma Fredriksson

Olen tehnyt lasten, nuorten ja aikuisten psykoterapiatyötä osa-aikaisesti vuodesta 1988 ja kokopäiväisesti vuodesta 2010. Olen valmistunut kognitiiviseksi ET -psykoterapeutiksi 1992 ja vaativan erityistason (nyk. kouluttaja-) psykoterapeutiksi 1997. Teen edelleen lasten, nuorten ja aikuisten kognitiivisia psykoterapioita, yksi erityinen kiinnostuksen kohteeni on kognitiivisen psykoterapian kehityssensitiivissyys. Muita kiinnostuksen kohteita ovat mm. transdiagnostiset ja modulaariset hoitomallit. Psykoterapian lisäksi työni koostuu paljolti työnohjaus- ja koulutustehtävistä. Olen myös ollut suhteellisen pitkään mukana Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen ja Luote oy:n koulutustoiminnan kehittämisessä mm. yhdistyksen puheenjohtajana ja nykyisin Luote oy:n hallituksen jäsenenä.

Jorman kuva