Oulun psykoterapeuttikeskus

OULUN PSYKOTERAPEUTTIKESKUS

Luote Oy:n ylläpitämä psykoterapeuttikeskus sijaitsee Oulun keskustassa, osoite Kauppurienkatu 27, 90100 Oulu. Terapeuttikeskuksen tiloissa työskentelee useita kognitiivisia psykoterapeutteja.

MENETELMÄMME

Pääosin työskentelyotteena kaikilla on kognitiivinen psykoterapia ja sen eri lähestymistavat. Kognitiivinen psykoterapia on todettu tulokselliseksi psykoterapiaksi hyvin monien psyykkisten vaikeuksien kohdalla. Voit katsoa kukin terapeutin menetelmällisiä painotuksia ja erityisosaamisen alueita heidän esittelyistään.

TERAPEUTTIMME

Pääset tutustumaan terapeutteihin ja heidän tarjoamiinsa palveluihin kohdassa Terapeuttien esittelyt. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry omistaa Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy:n, joka ylläpitää toimitilaa ja vuokraa tiloja psykoterapeuteille.

TERAPEUTTIEMME ESITTELY

Oulu psykoterapeuttikeskuksen yhteisössä työskentelee sekä aikuisten, lasten että nuorten psykoterapioiden asiantuntijoita. Terapioissa lähdetään aina liikkeelle asiakkaan kokemista vaikeuksista ja voimavaroista. Työskentelyn tavoitteet ja työskentelytavat sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Monet yhteisön terapeuteista tarjoavat myös koulutus- ja työnohjauspalveluja.

REETTA AALTO-SETÄLÄ

Psykologi, kogntiviinen psykoterapeutti (VET), ISST:n skeematerapian pätevöitymiskoulutuksessa.

PÄTEVYYDET JA SAATAVUUS

Lasten, nuorten ja aikuisten psykoterapiat.

En pysty aloittamaan uusia psykoterapioita.

MENETELMÄT

MINNA DAHSLTRÖM

Skeematerapia, traumafokusoidut kognitiivis-behavioraaliset terapiat, mindfulness, perus CBT.

KOULUTUS JA LUENNOT

Koulutan lasten kognitiivista psykoterapiaa, Skeematerapiaa, traumafokusoidut kognitiivis-behavioraaliset terapiaa. Työnohjaan mielelläni kognitiivista psykoterapiaa tai kognitiivisen psykoterapian elementtejen käyttöä osana työ.

Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri ja vaativan eritystason kognitiivinen psykoterapeutti sekä erityistason perheterapeutti.

PÄTEVYYDET JA SAATAVUUS

Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri ja vaativan eritystason kognitiivinen psykoterapeutti sekä erityistason perheterapeutti.

MENETELMÄT

Työmenetelminäni käytän kognitiivisen psykoterapian perusmenetelmiä, skeematerapian keinoja ja mindfulness-taitoja ja erityisesti tunne- sekä mielikuvatyöskentelyä terapian edetessä.

 

TIINA-MARI NISKAVAARA

PÄTEVYYDET JA SAATAVUUS

Olen Tiina-Mari Niskavaara, kognitiivinen psykoterapeutti, KM (kasvatuspsykologia) ja sairaanhoitaja. Tiedustelut psykoterapiatilanteesta sähköpostitse.

MENETELMÄT

Työskentelyssäni hyödynnän kognitiivisen psykoterapian perusmenetelmiä sekä erityisesti skeematerapeuttisia työskentelytapoja

Yhteystiedot: sp: psykoterapiaiolanta@gmail.com puh: 040716 9600

SATU NÄRHI

Psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti

PÄTEVYYDET JA SAATAVUUS

Olen Satu Närhi, psykologi ja kognitiivinen psykoterapeutti. Minulla on pitkä työkokemus mielenterveystyöstä aikuisten parissa. Vapaita terapiapaikkoja voit tiedustella sähköpostitse: psykoterapiasoihtu@gmail.com .

MENETELMÄT

Työskentelyssäni yhdistelen mm. skeematerapian ja myötätuntosuuntautuneen terapian teoriaa ja menetelmiä perinteisempään kognitiiviseen psykoterapiaan.

YHTEYSTIEDOT

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy – Oulu psykoterapeuttikeskus
Kauppurienkatu 27
90100, Oulu

Yleisissä terapeuttikeskuksen toimintaan liittyvissä asioissa tai mikäli haluat vuokrata toimitilaa terapeuttikeskuksesta voit ottaa yhteyttä:

Anu Varstala, Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy
puh. 050- 3122229
sposti: anu.varstala(at)luote.fi

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy
PL 172
00121 Helsinki