Toimipaikkakoulutukset

Toimipaikkakoulutukset ovat organisaatioille suunniteltuja koulutuskokonaisuuksia henkilökuntansa kouluttamiseen. Kouluttajina toimivat kognitiiviset psykoterapeutit/kouluttajapsykoterapeutit. Kussakin koulutusohjelmassa kouluttajina toimii kyseiseen teemaan/hoitomalliin perehtyneitä kouluttajia. Koulutuksiin osallistujat ovat kokeneet pystyvänsä hyvin soveltamaan opiskeltuja menetelmiä ja hoitomalleja arkityössään. Sisällöt on koettu mielekkäkisi ja koulutuksien käytännönläheisyys erityisen tärkeäksi työskentelytapojen omaskumiseen osaksi omaa työtä.