Hoitomotivaation perusta: tilannejäsennys ja tavoitteet

Hoitomotivaation perusta: tilannejäsennys ja tavoitteet

Psykiatrisen henkilöstän koulutuksissa olemme kohdanneet eniten henkilöstön esiintuomana vaikeutena, miten motivoida potilaita työskentelyyn, hoitoon tai kuntoutukseen. Tähän hankaluuteen apuna olemme koostaneet koulutuspaketin, jossa keskitytään erityisesti hoidon/kuntoutuksen aloitusvaiheeseen ja siinä hoitomotivaation tukemiseen. Hoitomotivaation nähdään kehittyvän ja vahvistuvan yhteisen tilannejäsennyksen ja yhtesessti neuvoteltujen tavoitteiden kautta. Perustana koulutuksessa käytetään kognitiivisen ja kognitiivisen käyttäytymisterapian käsiteellistämismalleja täydentäen niitä Kyuken W., Padesky C.A. & Dudley R. (2009) Collaborative Case Conceptualization kirjassa esitetyillä painotuksilla. Ko. mallista olemme muokanneet yleistettävän ja selkeän version, joka on sovellettavissa moninaisissa tehtävänkuvissa ja hoidon ja kuntoutuksen eri osa-alueilla. (tiivistetty esitys mallista liitteessä 1). Erityisen vahva painotus koulutuksessa on konkreettisten, realististen ja potilaan kanssa yhdessä sovittujen tavoitteiden määrittäminen ns. SMART-mallin* mukaisesti.

(*SMART – spesific, measurable, achievable, realsitic, time-limited)

 

Seppo Anttonen

Toimialajohtaja -toimipaikkakoulutukset

Sähköposti: seppo.anttonen@luote.fi

Puh.  050 353 0577

Jätä yhteydenottopyyntö